Blog

Kriseledelse, forsvarsindustri og våd spaghetti

Af Jakob Møller Hansen

22 års fødselsdag og verden er af lave

Dansk sikkerhedspolitik og vækst i forsvarsindustrien skaber muligheder for Comentor

Den danske forsvarsindustri gennemgår i øjeblikket en massiv udvikling. Danmarks nedskalering af Forsvaret gennem flere årtier er erstattet af en industri i vækst. Det stiller krav til rådgivere med indsigt i både Forsvarets mekanismer og den komplekse natur af forsvarsindustrien.

Comentors DNA er dybt forankret i Forsvaret, hvilket giver os en god forståelse for både Forsvarets interne dynamik og industrien omkring det. Vores militære baggrund og netværk giver os en solid position til at navigere i denne sektor. Vi har etableret stærke relationer og indsigter i både beslutningsprocesser og de konkrete institutioner, der udgør Forsvaret som industri.

Forståelse af Forsvaret som industri

Når du vælger rådgivere, er det afgørende, at vi ser Forsvaret som mere end blot en institution. Det er en industri med sine egne komplekse dynamikker. Vi bilder os ind, at vi forstår beslutningsprocesserne, reguleringen og samspillet mellem private og offentlige aktører. Vores dybe kendskab til Forsvarets strukturer giver os mulighed for at rådgive effektivt og præcist. Gennem tiden, har vi oparbejdet en unik indsigt i rådgivning af både danske og internationale virksomheder samt statslige styrelser og institutioner. Denne indsigt gør os i stand til at agere strategisk og proaktivt i vores rådgivning og forstå det til tider komplekse spil, det er at navigere i. Og hvis vi mangler viden, ved vi præcis, hvor vi skal søge den.

Clusterdannelse og muligheder i det nordjyske

I Nordjylland ser vi en tendens til clusterdannelse inden for forsvarsindustrien. Den bølge ønsker vi at gøre os til en del af. Med vores erfaring og vores etablerede netværk kan vi bidrage til at styrke denne udvikling indenfor både ledersparring og -udvikling samt rekruttering, i samarbejde med Sensu A/S. Vi mener selv, at vores militære baggrund og indgående kendskab til Forsvaret gør os til en værdifuld partner i denne udvikling.

I en tid, hvor forsvarsindustrien oplever vækst og forandring, er det afgørende at have rådgivere, der kan navigere i de komplekse dynamikker og udnytte de muligheder, der opstår. Comentor er godt rustet til at møde disse udfordringer og skabe værdi for vores kunder og samarbejdspartnere inden for forsvarsindustrien.

Kriseledelse er blevet en mangelvare

I takt med den globale uro, stiger uforudsigeligheden for mange industrier. Råvarepriserne tager himmelflugt, beslutningsprocesser trækker ud, politiske dagsordener ændrer sig med lynets hast. Man får til tider fornemmelsen af at højre hånd ikke ved hvad vestre hånd laver, hvilket lægger et massivt pres på landets kritiske infrastruktur.

Den præmis stiller krav til kriseledelse. Måske har du set DR serien ”Topdirektørerne”. Serien skildrer på ret fin vis, behovet for evnen til at navigere gennem kriser uden at ryste for meget på hånden og samtidig få en organisation med sig undervejs. Vi har nok alle fulgt med i branden i Børsen. En akut situation, der krævede behov for tydelig kriseledelse og kommunikation. Eller fulgt en trist drabssag i Hjallerup, hvor Brønderslev Kommune fik stor ros for deres håndtering. Netop fordi de for nyligt havde forholdt sig til, hvordan de skulle agere, hvis en krise skulle opstå.

Har du tænkt over hvad en krise er for jer? og er I klar til at møde den?

Comentor har etableret et helt unikt samarbejde med REGAN Vest Kriseledelse. Et samarbejde der giver bestyrelser, chefer og lederteams mulighed for at udvikle jeres interne samarbejde i en presset og kompleks problemstilling. For derved at imødegå graverende fejl, der kan medføre uoverskuelige konsekvenser.

REGAN Vest Kriseledelse bringer kriseledelse ind i lokalet

REGAN Vest Kriseledelse er et intensivt ledelsesspil baseret på den afklassificerede NATO øvelse: WINTEX / CIMEX 81, der dengang startede i Udenrigsministeriets situationsrum i København. Efter en uges tid flyttede man til kælderen på Rold Storkro. Her kunne man uforstyrret og i al hemmelighed have forbindelse til omverdenen bl.a. via kommunikationslinjerne fra REGAN Vest.

Krise, dilemmaer og truet eksistens

Spillet har til formål at træne et lederteam, en bestyrelse eller lignende i at håndtere en omsiggribende krise og forhindre den i at udvikle sig i et altødelæggende omfang. Deltagerne spiller de centrale ministre og embedsmænd i den danske regering under en truende udenrigspolitisk krise, der udvikler sig hastigt mod en væbnet konfrontation med Warszawapagten.

Under hensyntagen til både de allierede i NATO og den danske befolkning, står deltagerne i flere dilemmaer undervejs. Forkerte beslutninger kan få fatale konsekvenser for landets eksistens. Spillet kan sidestilles med en pludseligt opstået krise, der i værste fald kan true en organisations eksistens. Hvor en ledelse eller bestyrelse, både skal tage hensyn til sin ejerkreds, kunderne og medarbejderne, og samtidig håndtere dialogen med offentligheden og ikke mindst pressen.

Processen faciliteres i et samarbejde mellem forhenværende major i det danske Jægerkorps Flemming Brøndum, FB Consulting og Indehaver af konsulentfirmaet Bjerg, Henrik Bjerg.

Det har været helt naturligt for os at indgå i partnerskab med Regan Vest Kriseledelse. Læringsmetodikken læner sig fuldt op ad Comentors tro på at skabe varig læring, der relaterer sig til den virkelighed mange danske virksomhedsledere står midt i eller måske rammes af, førend vi aner.

Årets Actee facilitator

Ingen nyhedsbrev uden lidt ananas i egen juice. Det er med kæmpe stolthed, at Jakob Møller Hansen blev nomineret til Årets Actee Facilitator 2023. Gennem mere end et årti, har Actee Change og Actee Leadership dannet rammen om vores lederudviklingsforløb. Det fortsætter vi naturligvis med. Behovet for at styrke ledelser er ikke blevet mindre, men behovet for at træne reelle lederfærdigheder er blevet markant større. Når virksomheder endelig prioriterer at trække tid og ressourcer ud af en, i forvejen, travl hverdag skal det give værdi. Det behov imødeser Actee´s platform.

Konsekvensen af den virkelighed vi har forsøgt beskrevet i denne status bag facaden er et stigende behov for fortrolige sparringspartnere i hjørnekontorerne. Et behov for rådgivere, som forstår såvel interne som eksterne stakeholdere, forretningsudvikling, mennesker, organisationer og egne positioner. Én, som skaber refleksion. Én der giver råd og vejledning (nogle vil sige med kant), og altid med afsæt i egen solid erfaring i at arbejde med organisationer og mennesker, på godt og på ondt.

Tag kontrol over det du har indflydelse på

Netop fordi verden er af lave, meget er uforudsigeligt og meget lidt kan styres og kontrolleres, er det vigtigt, at fejre de nære ting. Derfor sætter vi flag på bordet og markerer, at vi har stadig og gennem 22 år, har en plads i markedet. En plads der til stadighed er under udvikling, og mere end nogensinde, har behov for tydelig rådgivning mere end våd spaghetti.

 

Hav en forrygende sommer, nyd det du kan nyde. Kontroller det du kan kontrollere og lad det uforudsigelige skabe muligheder fremfor begrænsninger. Vi kan ikke ændre på situationen omkring os, men vi kan blive dygtigere til at navigere gennem og i den.

/Jakob

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Der er særligt én metafor, der går rent ind for tiden.

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det har vi ikke tid til Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder – store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE
Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.