Blog

Jo mere vi træner i fredstid

Af Jakob Møller Hansen

Det rette DNA eller ?

Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse om, hvorvidt man genetisk er skabt til at være leder eller ej.

Kravene til ledelse lige nu er, for mig at se, noget anderledes sammenlignet
med verdenen før Corona og før krigen
 i Ukraine med alt det som den medfører. Det har altid været et vilkår og en del af udviklingen, som pågår i enhver virksomhed, at manøvrere gennem forandringer. Nu sker det med en større hast og intensitet og dele af forandringerne skyldes forhold vi ikke kan påvirke. Det forhold, stiller uomtvisteligt store krav til virksomhedens topledelse og resten af ledelsesstrukturen. Den præmisse oplever jeg ikke, at virksomhederne i tilstrækkelig grad træner og øver. 

Jo mere vi træner i fredstid

Jo mere vi træner i fredstid, des mindre bløder vi i krigstid. Det har til stadighed været forsvarets mantra, og det er som om, det forhold ikke i nævneværdig grad har vundet indpas i virksomhederne. Nuvel, der bliver sendt et hav af ledere på kurser af forskellige karakter, men sker der reel træning? Er topledelse også en del af det? og følger du op på de nye færdigheder når de kommer retur i hverdagen? 

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt kurserne er givtige eller ej. Men der er måske noget i metode, form og indhold, som gør, at mange efter et endt kursusforløb sidder tilbage med en oplevelse af ikke helt at opleve værdi af det indlærte i forhold til den dagligdag og virkelighed, de kommer tilbage til.

Træning, træning og træning

Fodboldspilleren Ronaldo er rent faktisk, uden jeg skal være fodboldekspert, ikke et fodboldmæssigt vidunderbarn. Han forstod blot, at han måtte træne mere end andre for at blive markant bedre. Derfor blev han på træningsbanen efter medspillerne var gået til omklædning. Han sparkede 200 ekstra frispark, som gjorde, at han opnåede en helt enestående sparketeknik – altså træning, træning og atter træning. Mange vil nok vælge hyggen i omklædningsrummet og fortælle røverhistorier, eller kigge på fra direktionslokalet og undre sig over, hvorfor hulen mine ledere ikke er bedre til at få eksekveret det, jeg ønsker de skal, og som vi har aftalt.

Gamification. Gami hvad for noget?

Hos Comentor er vi af den opfattelse, at træning af ledelseskraften bedst sker i træningsmiljøer. Særligt i situationer, hvor den enkelte leder og virksomheden kommer tæt på den virkelighed, som de bevæger sig i til dagligt. Vi kan kun støtte op omkring begrebet Gamification. Træning gennem virtuelle simuleringsmiljøer, hvor lederen bliver bragt i aktuelle og relevante ledelsesmæssige dilemmaer.

Ledelsen bliver i fællesskab sat til at løse og opnå fælles fodslag. Når man ”gamer”, oplever vi, at drøftelser og diskussioner får en helt anden genklang. Et niveau som jeg gennem mere end 35 år som leder ikke i samme grad har oplevet siden min tid i Forsvaret, hvor vi gennemførte ”krigssimuleringer” gennem et set-up som hed ”Taktisk træner”. Her trænede vi primært planlægning af operationer og samspillet mellem de forskellige enheder – mere i retning af management-dimensionen, kan man sige. Men det jeg taler om i relation til gaming, er samspillet, leder og medarbejder imellem.

Hvor mange ledere har ikke i ny og næ tænkt; ”kunne medarbejderne bare have været en maskine. Så kunne jeg lige programmere dem til det, jeg ønskede”, men heldigvis er de ikke det. Og ville også være superkedeligt.

Mennesket er som en mosaik

Mennesker er en noget uens størrelse, som skal håndteres på hver sin unikke måde. En mosaik i det store billede, hvor vi som ledere er kittet, der binder disse unikaer sammen til et helt fantastisk billede. Er det svært? Ja for søren, hvor er det svært! Men kære lederkolleger. Det kan trænes og endda på en sjov måde, hvor træning, teori og empiri går op i en højere enhed. Hvor mange spiller ikke golf og fodbold på PlayStation? Mig bekendt er det ikke kun børn og unge. Jeg kender faktisk til en del voksne, som også bruger fritid i den retning. Hvorfor? Fordi de fleste oplever, at gaming er sjovt.

Hvad opnår jeg ved at game lederudvikling?

Vi gennemfører ingen lederudvikling uden, at Gamification er en væsentlig bestanddel af forløbet. På to dage når vi fx. at gennemgå mellem 3-5 ledelsesmæssige cases i situationsbestemt ledelse eller forandringsledelse. Det være sig inden for; konflikthåndtering, øget kundefokus, ny leder i en afdeling, krise, implementering af nyt ERP og andre spændende ledelsesaspekter. Ikke nok med at lederne konkret diskuterer ledelsesvalg i relation til deres egen virkelighed. De får også et godt teoretisk indblik i følelsesmæssig intelligens, som er det altoverskyggende succesparameter for at opnå succes som leder. Som “belønning” for deres valg får de en konkret respons på deres valg i forhold til empiriske studier, som ligger til grund for ”gamingen”.

Det er ikke nok at møde op i uddannelseslokalet

At arbejde med ledelsesudvikling i et gamification univers åbner også op for, at du som leder kan træne de forskellige cases igen og igen. Ligesom Ronaldo kan du spille det i en periode efter endt ledelsesworkshop, da licenserne giver adgang i en længere periode. Derfor, jo mere du træner ledelse, des mere udbygger du dit ledelsesmæssige fundament. Dine rødder bliver rent faktisk stærkere, og dermed bliver du også endnu bedre i stand til at modstå de vinde, som blæser kraftigere og kraftigere i det marked, du bevæger dig i. Og jeg sikker på, at den organisation, du er i spidsen for, vil opnå endnu højere grad af arbejdsglæde. Alle bliver bedre til at skabe de rette resultater, og du skaber en helt unik relation mellem dig og dine medarbejdere samt medarbejderne imellem.

Er du nysgerrig på at høre mere, så ræk ud til Jakob Møller Hansen på 28 99 84 30 eller skriv en mail til jmh@comentor.dk.

 

 

 

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Kriseledelse, forsvarsindustri og våd spaghetti

22 års fødselsdag og verden er af lave Dansk sikkerhedspolitik og vækst i forsvarsindustrien skaber muligheder for Comentor Den danske forsvarsindustri gennemgår i øjeblikket en massiv udvikling. Danmarks nedskalering af Forsvaret gennem flere årtier er erstattet af en industri i

LÆS MERE

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Der er særligt én metafor, der går rent ind for tiden.

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det har vi ikke tid til Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder – store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme

LÆS MERE
Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.