Lederudvikling

En del af dit resultat
Vi siger også det,
I ikke vil høre

Lederudvikling

Sæt mål og skab
resultater

Vi lever i et dynamisk samfund, hvor globalisering og digitalisering er faktorer, som i høj grad påvirker den virkelighed, vi befinder os i. Ligeledes bliver ledere i erhvervslivet konstant mødt af nye krav og forventninger til, hvordan de skal håndtere deres position, og lederrollen er derfor ikke længere statisk og defineret på forhånd.

Af samme grund er kontinuerlig ledelsesudvikling et uundværligt værktøj, hvis virksomheder ønsker at skabe resultater på længere sigt. For det er de virksomheder, som formår at omstille sig, tilpasse sig og udvikle sine ledere kontinuerligt, der klarer sig bedst på sigt.

Som leder skal du kunne bevare overblikket og træffe langsigtede  beslutninger. Det kan dog være nemmere sagt end gjort i et dynamisk erhvervsliv, hvor evig forandring er en naturlig del af hverdagen. I løbet af et forløb i ledelsesudvikling vil du lære at mestre en række værktøjer, som gør det nemmere for dig at håndtere den evigt foranderlige lederrolle.

Ledelsesudvikling med fokus på jeres behov
Hos Comentor vil vi være en del af jeres resultat. Vi har stor forståelse for, at udvikling sker gennem forandring – og ikke gennem gentagelse af stagnerede tiltag.

Derfor vil et forløb med ledelsesudvikling altid tage afsæt i jeres virksomheds behov og ønsker. Vores evne til at kunne sætte os grundigt ind i jeres virksomhed er altså grundlaget for, at ledelsesudvikling kan finde sted

Ledelse handler om balance
Som leder skal du kunne sætte mål og skabe resultater. Det kræver naturligvis viden, og faglig sparring og evne til at tilegne sig ny viden er ligeledes vigtige forudsætninger for at blive en god leder. God ledelse handler altså i høj grad om styring af virksomheden og viden om det felt, man er leder inden for.

Men som leder kan du ikke trække på din faglighed alene. Du skal også kunne motivere dine medarbejdere og kunne skabe en positiv korpsånd. Du er fanebærer for kulturen i virksomheden, og dine menneskelige egenskaber er lige så afgørende som dine faglige kvalifikationer.

Derfor handler ledelsesudvikling også om at sætte fokus på de menneskelige aspekter af lederrollen, og hvordan du kan skabe balance mellem det forretningsmæssige og det menneskelige.

"de virksomheder, DER PÅ SIGT KLARER SIG BEDST, ER DEm som formår at omstille sig, tilpasse sig og udvikle sine ledere kontinuerligt"

Når I som virksomhed er nået en situation, hvor I oplever, at lederne har besvær med at trykke besluttede initiativer igennem i organisationen, eller en besluttet strategi skal have det fornødne og nødvendige fokus, er det ideelt at udvikle jeres ledere gennem målrettet ledelsesudvikling.

Behovet for ledelsesudvikling kan også opstå i forbindelse med manglende færdigheder hos lederne, nye ledere på centrale positioner eller et ledelseslag, der ikke er vant til at arbejde i og med forandringer.

Eksempelvis i forbindelse med situationer, hvor der ned i organisationen hersker en manglende forståelse for retning og virkemiddel, og det at kunne agere situationsbestemt som leder og skabe de nødvendige forandringer, der er påkrævet for at fastholde og videreudvikle virksomhedens position og markedsmæssige muligheder.

Kort sagt er ledelsesudvikling et strategisk værktøj, som I kan benytte, når I oplever et behov for en mere stringent, ensartet ledelsesmetode og færdighed bredt i organisationen, og når I ønsker at iværksætte et forløb, der er praksisnært og lige til at implementere i en travl hverdag – med det rette fokus og opfølgning fra ledelsen.

Ledelsesudvikling kan altså være gavnligt, når I har et ønske om, at lederne bliver bedre til at skabe overblik over egen situation, tilrettelægge og planlægge og på den baggrund delegere opgaver ud i organisationen samt skabe det nødvendige rum til den enkeltes ledergerning.

Har I brug for en samarbejdspartner til lederudvikling?
Med Comentor får I en dedikeret samarbejdspartner med forståelse for vigtigheden i fleksibilitet, effektivitet og kvalitet. Vi har over 15 års erfaring med udvikling af ledere, og vi har igennem vores tid i branchen tilegnet os omfattende viden om ledelsesudvikling.

Vi er dog samtidig opmærksomme på, at vi aldrig er bedre end vores sidste opgave, og som konsulentfirma har vi derfor konstant fokus på udvikling – akkurat som det er tilfældet som leder. Vi brænder efter at blive en del af jeres resultat, og vi stræber efter at lykkes – hver gang.

En del af jeres resultat

Kontakt os og Hør mere om fordelene i ledelsesudvikling