Lederudvikling

Lederudvikling
Lederudvikling med afsæt i jeres situation

Lederudvikling

Kontinuerlig lederudvikling skaber resultater

Lederudvikling til rette tid er uundgåeligt, hvis virksomheder skal skabe resultater på længere sigt.

Analyse foretaget af McKinsey i 2015 viser, at virksomheder, som kontinuerligt gennemfører lederudvikling, bedre formår at omlægge og tilpasse sig den virkelighed og fremtid de kikker ind i, og alt andet lige klarer sig bedre på lang sigte.

At blive en bedre gennem lederudvikling

Som leder skal du evne at bevare overblikket og træffe solide beslutninger. Gennem lederudvikling kan du lære at mestre en række værktøjer, som alt andet lige hjælper dig til at håndtere den evigt foranderlige lederrolle. I vores verden er der to lederdiscipliner, der direkte understøtter denne situation; Situationsbestemt ledelse og Forandringsledelse Vi har specialiseret os i begge, og de er således omdrejningspunkt for 90% af den lederudvikling, vi gennemfører.
 

Uden mål  – ingen effekt af lederudvikling!

 

Hvis lederudvikling skal give mening, skal det bindes op omkring jeres overordnede mål. Når I vælger Comentor som leverandør, søger vi altid at tage afsæt i jeres governance strukturer, samt de vækstscenarier I arbejder efter. Det være sig go-to market strukturer, channel forståelse og segment indsigter. Derudover er vi optaget af hvilke interne som eksterne stakeholders, I har omkring jer. Og endelig det framework I strategisk arbejder efter. Det kunne være Business Model Canvass, Strategihus eller Must Win Battles.

Det kan også være, I slet ikke arbejder efter et framework. I disse situationer tillader vi os alligevel at udfordre jer på hvorfor og hvad et givent forløb skal føre med sig. Uden mål – ingen effekt!

Lederudvikling handler om balance mellem mål og mennesker

Det handler om at sætte mål og skabe resultater. God ledelse handler altså i høj grad om styring af virksomheden og viden om det felt, man er leder inden for.

Men som leder kan du ikke trække på din faglighed alene. Du skal også motivere dine medarbejdere og evne at skabe korpsånd. Du er fanebærer for kulturen i virksomheden, og dine menneskelige egenskaber er mindst lige så afgørende som dine faglige kvalifikationer.

Derfor handler ledelsesudvikling også om at sætte fokus på de menneskelige aspekter af lederrollen, samt hvordan du kan skabe balance mellem det forretningsmæssige og det kulturelle.

Ledersparring som det fortrolige udviklingsrum

Ledersparring som del af et lederudviklingsforløb vil typisk været placeret mellem de enkelte moduler og være af en lille times varighed. Formålet er at sikre, at det stof, der bliver gennemgået på modulet, også bliver indtænkt i den enkelte leders virkelighed bag skrivebordet. Vi oplever ofte, at det fortrolige rum i én til én sparring under et lederudviklingsforløb, giver ledere mere mod til en åben og ærlig dialog som kan tages med videre i næste modul.

Kort sagt er ledelsesudvikling et strategisk indsatsområde, og I skal vælge Comentor, når I oplever et behov for en mere stringent, ensartet ledelsesmetode og færdighed bredt i organisationen. Vi vil i tæt samarbejde med opdragsgiver, iværksætte et forløb, der er praksisnært og lige til at implementere i en travl hverdag – med det rette fokus og forankring hos ledelsen.

SAMARBEJDSPARTNER MED MERE END 30 ÅR ERFARING

Når I vælger Comentor, får I en dedikeret samarbejdspartner med forståelse for vigtigheden i fleksibilitet, effektivitet og kvalitet. Vi har mere end 30 års erfaring med udvikling af ledere, og vi har igennem vores tid i branchen tilegnet os omfattende viden (og holdning) om lederudvikling.

Er du nysgerrig på at høre mere om vores tilgang til at arbejde med ledelse og organisationer så tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen på telefon +45 28 99 84 30 for en uforpligtende drøftelse af jeres situation.

Comentor Forum - et uformelt netværk

Som deltager i Comentor Forum forsøger vi at: 

* Udvide dit perspektiv på HR, forretningsudvikling og ledelse.

* Sende nyt fra hjørnekontoret når CEO og Founder, Jakob Møller Hansen går til tasterne og giver sit vue på situationen omkring os eller ude i verden.

* Sikre, at du er blandt de første, der inviteres til netværksarrangementer. Der er oftest ingen agenda. Har du tid, så kik forbi når vi åbner dørene til kontoret 3-4 gange om året.