Teamudvikling

Teamudvikling

relationer, resultater og spilleregler

comentor_teamudvikling

Enhver organisation er sammensat af en række forskellige kompetencer og roller, som danner grundlag for et tværorganisatorisk samarbejde omkring opgaveløsning.

Alligevel oplever mange virksomheder og organisationer udfordringer i denne opgaveløsning, ofte fordi samarbejdet bliver udfordret af menneskers forskellige perspektiver og måder at se verden på.

Specielt gensidig tillid er et væsentligt parameter for at lykkes som team, men det kan også være meget svært at italesætte og ændre på, hvorfor det kan være nødvendigt med støtte og hjælp fra en ekstern partner.

Vi oplever ofte, at man ikke i nødvendig grad får taget fløjlshandskerne af og når ind til problemets kerne. Udviklingen af et team, og særligt hvor distanceledelse er en væsentlig disciplin, fordrer i den grad, at der er fokus på arbejdet med at opbygge tillid til hinanden.

Comentor har trænet teams i årevis, og vi kan næsten hver eneste gang stille diagnosen på forhånd, når der er støj på frekvensen:

 • Man har sine egne mål, men ingen fælles
 • Enhver arbejder målrettet henimod egne mål og tager derfor oftest kun ansvar for disse
 • Når der er behov for at rykke sammen, har man ikke trænet situationen i fredstid med et sæt fælles spilleregler, der gør, at man dækker hinandens ryg og vinder, når man går i ”krig.

Det resulterer ofte i, at enhver ud fra de bedste intentioner, passer sit eget i dagligdagen for at sikre, at man når det, man er sat i verden til. Udfordringen er bare, at man ikke altid har helt samme billede af retningen eller måden, hvorpå man skal nå derhen.

Det ender i forkerte prioriteringer, mangelfulde informationer, manglende inddragelse på tværs af snitflader og støj ned igennem organisationen, hvor medarbejderne kigger op og tænker ”ved de overhovedet, hvad de har gang i?”.

Ovenstående scenarie er måske sat lidt på spidsen, men alligevel tæt på den virkelighed, vi ofte møder, og i yderste konsekvens får det følger, der hæmmer virksomhedens vækst og fokus og ikke mindst trivsel og arbejdsglæde.

Det svarer til, at et fodboldhold går på banen uden at være enige om taktik og spillestil. Det vinder man heller ikke ret mange kampe på!

Comentor har massiv erfaring i at arbejde med udvikling af såvel nye som fasttømrede organisationer, hvor der er et ønske om at styrke effekten af den indsats, den enkelte leverer, og derigennem højne resultater og arbejdsglæde, så det mærkes i yderste led.

Når vi arbejder med ledergrupper, gør vi det ud fra de tre temaer, som er skitseret herunder.

Kunne du tænke dig en uforpligtende drøftelse og mulighed for at blive udfordret på jeres evne til at arbejde i team, så tøv ikke med at kontakte Thomas Ballegaard.

Comentor har massiv erfaring i at arbejde med udvikling af såvel nye som fasttømrede organisationer, hvor der er et ønske om at styrke effekten af den indsats, den enkelte leverer, og derigennem højne resultater og arbejdsglæde, så det mærkes i yderste led.

Når vi arbejder med ledergrupper, gør vi det ud fra de tre temaer, som er skitseret herunder.

relationer

 • Tillid er altafgørende for, at udviklingen af et team lykkes, hvorfor denne præmis er fokus fra starten
 • Et fortroligt rum, hvor titler og kompetencer for en stund tages ud af ligningen, og hvor det istedet handler om den enkeltes værdier, intentioner, kæpheste og personlige forskelligheder i arbejdet hen imod et fælles ståsted og arbejdsglæde for den samlede gruppe
 • Vi anvender forskellige testværktøjer afhængig af problemstilling for at sikre, at alle får de bedst mulige indsigter i gruppens syn på hinanden.

resultater

 • Vi er jeres instrument og faciliterer en proces, hvor vi blandt andet hjælper jer med at drøfte følgende:

  • Hvad ønsker I at opnå på vegne af teamet?
  • Hvilke fælles mål findes, hvilke vil I arbejde henimod, hvad er i grunden vigtigst og hvor er barriererne
  • Hvad og hvordan vil I kommunikere til den øvrige organisation
  • Hvordan vil I sikre et fælles ansvar.

spilleregler

 • Hvordan kan I spille hinanden gode?
 • Hvem indtager hvilke teamroller/positioner i teamet; indpisker, mægler, afslutter etc., så I sikrer, at alle har en aktie
 • Hvordan sikres gode arbejdsvilkår på tværs af snitflader?
 • Hvordan sikrer vi en åben og ærlig dialog, der styrker fællesskabet og løfter den enkelte med afsæt i tillid.

Jakob Møller Hansen
CEO & ejer

+45 28 99 84 30
jmh@comentor.dk

Kunne du tænke dig en uforpligtende drøftelse og mulighed for at blive udfordret på jeres evne til at arbejde i teams, så tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen.

"gensidig tillid er et væsentligt
parameter for at lykkes som team"

En del af jeres resultat

Nysgerrig efter at høre mere om teamudvikling?