Ledersparring og coaching

Ledersparring og coaching

når du har brug
for rådgivning fra én, der selv har været der

Fra dilemma til løsning gennem ledersparring og coaching

Ledersparring og coaching – kært barn har mange navne, men når man som os har beskæftiget sig med udvikling af direktører, chefer og mellemledere gennem årtier, er listen af dilemmaer, næsten uudtømmelig. I de situationer kan der være behov for rådgivning og sparring for at hæve blikket. 

Hvordan kan et dag-til-dag dilemma for eksempel fylde uendeligt meget og en større strategisk og retningsgivende beslutning, uendeligt lidt? Hvad er det der gør, at dilemmaer får lov til at fylde, og hvordan er balancen? 

Des mere alene man er med sin opgave og sit ansvar. Des mere kan man til tider have brug for een at ventilere verden med. 

Vi er din trusted advisor i ledersparring og coaching

Vi er det fortrolige rum med den gode legekammerat, som lægger ører til. Vi bruger vores mangeårige erfaring på rådgivning og sparring af dine problemstillinger, og har altid fokus rettet mod få konkrete justeringer op mod mål. 

Vi stiller ikke kun de begavede spørgsmål. Vi forsøger også at give dig den rådgivning og de gode råd, der er med til at kvalificere dine metoder. Det gør vi for, at du bliver bedre i stand til at opnå dine mål. Hvad enten de måtte være interpersonelle eller i en strategisk kontekst.

Intet er for stort eller småt. Vi er instrumentet, og i fællesskab finder vi frem til mulige løsninger, der tilsikrer, at din prioritering og tid i en dagligdag bliver fyldt ud af det, der er vigtigst. For dig og for din virksomhed. 

I et ledersparringsforløb bliver du præsenteret for hjemmeopgaver. De skal sikre refleksion og fremdrift i processen. Vi vil gerne undgå quick fixes, og i stedet skabe de rigtige langtidsholdbare løsninger.

Ledersparring og coaching som del af lederudviklingsforløb 
Vi anbefaler altid rådgivning og ledersparring som del af vores lederudviklingsforløb,. Det er en helt essentiel del af implementeringsfasen. 

Du kan også få ledersparring og rådgivning i et individuelt forløb. Vi ser en stigende tendens til, at særligt direktører og chefer har brug for een at ventilere dette og hint med.

Mangler du et fortroligt rum med en, der selv har været i de fleste dilemmaer? Tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen på mail jmh@comentor.dk. Lad det starte med en uforpligtende drøftelse, hvor I vender din udfordring, og hvor du kan vurdere, hvorvidt det er noget, du mener, at vi kan hjælpe dig videre med.