Forandringsledelse

Forandringsledelse

Den absolut vanskeligste ledelses disciplin!

Hvad er forandringsledelse

Hvad er forandringsledelse? I korte træk er det at træne ledere i at håndtere en organisations modstand i mod “noget” uden at miste momentum.
Modstand overfor “noget” er helt naturligt. Det er mere et spørgsmål om, hvordan du som leder bedst muligt håndterer den!

Hvor svært kan forandringsledelse være…

Faktum er, at vi som personer, ikke er lige forandringsparate. Det er vi som virksomheder nødsaget til at forholde os til. På godt og ondt. Vi reagerer forskelligt når forandringer rammer os. Vi vil f.eks. meget gerne have strøm fra vindmøller. Bare de ikke placeres i vores sommerhusområde. Eller vi vil gerne optimere processer og gøre ting smartere, lige indtil det rammer vores eget skrivebord! Lyder det bekendt? Det er helt normalt!

Forandringsvillighed og evne til at tilpasse sig, er afgørende egenskaber, for at begå sig i godt, i de fleste organisationer. Jo større organisationen er, des vigtigere er egenskaben.

Det har vi jo fortalt

I al ledelse af forandringer, er klar og tydelig kommunikation altafgørende. Behovet for information bliver ofte underdrevet. Lederne formår ikke at skabe forståelse HELT ude i de spidse ender for, hvorfor forandringen er nødvendig. Skal man lykkes, bør ambitionen være, at alle i virksomheden skal have et klart billede af, hvad forandringen skal resultere i. Både for dem selv og for virksomheden. Det er altså afgørende, at man som ledelse formår at skabe en fælles fortælling om, hvorfor forandring er nødvendig. 

Tid og kommunikation er nøglen

Forandringerne i kølvandet på Covid 19 blev skabt af frygt, som får de fleste til at ændre adfærd – hurtigt!

Så nemt går det jo ikke altid. Mange oplever store udfordringer med at skabe de forventede resultater i forbindelse med implementering af eksempelvis ERP- eller CRM system, kunderejser, digitale arbejdsmetoder etc. Projekter som man har brugt oceaner af tid og ressourcer på kuldsejler, uden at komme helt i mål. Det er der nogle helt enkle årsager til. Derfor træner vi helt specifikt ledere i:

  1. Tid – mange er alt for ambitiøse omkring, hvor meget de kan sætte i gang, samt hvor lang tid ting tager
  2. Kommunikation – medarbejderne forstår ikke hensigten med forandringen og reagerer gennem modstand
lær at håndtere forandringer

Actee Change er målrettet organisationer, der ønsker at mestre forandringsledelsens kunst. Som ønsker at forstå de reaktioner og modstande, der opstår hos de kolleger, der er en del af forandringen. Det er i særdeleshed også henvendt til både top- og mellemledergrupper samt -teams, der har ansvar for at eksekvere planer, som direktion og bestyrelse fremlægger.

Udbyttet af Forandringsledelse

Du og dine kollegaer får, blandt andet, indsigt i, hvordan mennesker reagerer på forandringer. Med udgangspunkt i den viden lærer du at navigere og ikke mindst at hjælpe andre, til at gøre det samme. Du får viden om, hvordan du skaber engagement for forandring internt i organisationen og blandt eksterne interessenter. Du får forståelse for, hvordan du bedst tackler eventuel modstand, samt hvordan du kan fastholde de implementerede forandringsprocesser og integrere dem i organisationen uden at motivation går af fløjten.

Læring må godt være sjovt

Vi er af den opfattelse, at sjov og nærværende pædagogik er lig med mere åbenhed og dermed mere modtagelighed. I sidste ende udmønter det sig i bedre resultater og varige forandringer i adfærd.

Actee Change er et værktøj og en læringsplatform med afsæt i John Kotter og Rick Mauers forandringsteorier. Værktøjet simulerer realistiske scenarier og dilemmaer vedrørende komplekse forandringsprocesser i en organisation. Med et hold af fiktive medarbejdere skal du navigere dig gennem forandringen sammen med din ledergruppe.

Formålet med at anvende Actee Change er at visualisere virkelighedsnære problemstillinger, som deltagerne skal tage stilling til og træne sig igennem. Metoden kan skræddersys efter behov, og ligger oftest som en del af et forløb, hvor også Actee Leadership og situationsbestemt ledelse indgår. Det gør det, fordi de to discipliner komplementerer hinanden særdeles godt.

Har I behov for en professionel partner?

Vi vil være en del af jeres resultat, og er du blevet nysgerrig på at høre mere om forandringsledelse i rammen af Comentor, så er du altid velkommen til at kontakte Jakob Møller Hansen på telefon +45 28 99 84 30 for en uforpligtende drøftelse over en kop kaffe.