Forandringsledelse

Forandringsledelse

Udvikling i et virtuelt univers

changebilled_2

små forandringer kan også skabe modstand

Hvad er forandringsledelse? I korte træk er det en disciplin, som har til formål at lære medarbejdere i virksomheder at tilpasse sig forandring.

Men hvorfor er der i det hele taget brug for forandring og for at forlade det trygge og forudsigelige, hvis det har virket upåklageligt indtil nu? Ganske enkelt fordi en statisk virksomhed er en virksomhed, der ikke udvikler sig.

Forandringsledelse – strukturering af forandringsprocesser
Desværre er det ikke altid, at alle medarbejdere er lige omstillingsparate. Det er imidlertid afgørende, at en organisation formår at omstille sig som et hele, når der skal implementeres forandringsprocesser. Det er dog ikke altid, at ledelsen i en virksomhed selv har de rette værktøjer til at kunne gribe forandringerne an og kommunikere de nødvendige budskaber.

Derfor kan der være behov for en professionel sparringspartner, som formår at navigere medarbejderne sikkert igennem forandringsprocessen med optimale resultater til følge. Hos Comentor påtager vi os gerne ansvaret for at stå for ledelse af forandringer i jeres virksomhed, og vi kan hjælpe jer med at igangsætte og drive forandringsprocesser. Med udgangspunkt i vores erfaring bidrager vi med viden, som letter processen.

For ledere og andre, som er direkte involveret i implementeringen af forandringsprocesser, vil viden om forandringsledelse, forståelse for deres egen rolle i processen og konkrete værktøjer til strukturering være vigtige forudsætninger for at skabe succes med forandring. Men medarbejdere, som måske ikke er direkte involveret i at drive processerne, vil også have gavn af viden om forandringsledelse, da de i kraft af deres involvering i organisationen er en naturlig del af forandringsprocessen.

FORANDRINGSLEDELSE OG KOMMUNIKATION
Effektiv forandringsledelse er baseret på klar kommunikation. Hvis ledelsen ikke formår at kommunikere forandringsvisionen ud til virksomheden, vil medarbejderne aldrig kunne se formålet med forandringsprocesserne. Alle i virksomheden skal have en klar vision for, hvad forandringen skal resultere i – på såvel det personlige som det økonomiske plan. Det er altså afgørende, at du som leder formår at skabe en fælles forståelse for, hvorfor forandring er nødvendig – at du får skabt en brændende platform.

Men du skal også kunne involvere dine medarbejdere, så de ikke føler, at der bliver truffet beslutninger over hovedet på dem. Derfor handler forandringsledelse i høj grad også om at give plads til frustrationer.

Vi har 15 års erfaring med forandringsledelse
At mangel på dynamik er synonym med kort udløbsfrist, ved vi alt om hos Comentor, hvor vi har arbejdet med forandringsledelse og været en del af den danske konsulentbranche siden 2002. Derfor er vi naturligvis også selv opmærksomme på, at vi aldrig selv er bedre end vores sidste opgave, og vi stræber af samme grund efter at opretholde en dynamisk tilgang til vores arbejde.

Den tilgang har vi altid med i baghovedet, når vi arbejder med forandringsledelse. Med afsæt i egne erfaringer og velafprøvede metoder inden for forandringsledelse samt fleksibilitet, eksekvering og sparring guider vi sikkert organisationens medarbejdere igennem forandringsprocessen. Og vi er ikke bange for at bruge os selv som det gode og dårlige eksempel.

Med os ved roret vil I få indsigt i, hvordan mennesker reagerer på forandring, og hvordan I kan tackle omstilling i organisationen. I samme ombæring vil vi fokusere på, hvordan I håndterer eventuel modvillighed, og hvordan I kan gøre forandringerne til en integreret del af organisationen – og dermed mindske sandsynligheden for forsinkelser og øge chancen for, at forandringsprocesserne lykkes.

Vi vil være en del af jeres resultat
Kontakt os allerede i dag, hvis I ønsker en skræddersyet og struktureret løsning inden for forandringsledelse, der kan hjælpe jer sikkert igennem jeres forandringsprocesser.

Vi vil være en del af jeres resultat, og vi stræber benhårdt efter at gøre jeres visioner til virkelighed. Vi arbejder naturligvis med respekt for lige netop jeres virksomhed og med øje for de mål, I ønsker at opnå.

Change Management
Forandringsvillighed og evne til at kunne tilpasse sig til ændringer er vigtige egenskaber for at kunne begå sig i en moderne organisation. Desværre oplever mange virksomheder stadig store udfordringer med at skabe de forventede resultater i forbindelse med deres projekter, fordi ledelsen ikke formår at fokusere på medarbejdernes reaktion på forandringer.

Ligeledes kan der være behov for ekstern konsulentbistand i forbindelse med komplekse forandringer i en virksomhed. Comentor har været en del af den danske konsulentbranche siden 2002, og vi har derfor en veludviklet forståelse for, at forandring er en forudsætning for, at udvikling kan finde sted.

Change Management – lær at håndtere forandring
Hos Comentor arbejder vi med Change Management, når virksomheder har behov for strukturering af de processer, de møder i forbindelse med forandringer. Med hvad er er Change Management egentlig for en størrelse?

I korte træk er Change Management en proces, som har til formål at få organisationen til at omstille sig til forandring. Processen er internationalt anerkendt og gennemprøvet med positive resultater i mange forskellige organisationer. Ligeledes er Change Management en essentiel del af den værktøjskasse, vi anvender til at skabe resultatorienterede forandringer i virksomheder.

Change Management er målrettet alle, der ønsker at mestre konkrete værktøjer til at initiere og drive forandringsprocesser og en større forståelse for deres rolle med at lede processen. Change Management henvender sig dog også til medarbejdere, der ikke nødvendigvis har ansvar for at drive forandringsprocesserne men som i kraft af deres rolle i organisationen er en naturlig del af disse. Change Management giver kort fortalt alle involverede parter viden om udbyttet af forandring, og hvordan forandring håndteres.

Udbyttet af Change Management
I løbet af et forløb med Change Management hos Comentor får du og dine kollegaer blandt andet indsigt i, hvordan andre reagerer på forandringer. Med udgangspunkt i denne viden lærer du at navigere i forandringsprocesser – og ikke mindst at hjælpe andre til at gøre det samme. I samme ombæring får du viden om, hvordan du kan skabe engagement for forandring internt i organisationen – men også blandt eksterne interessenter. Du vil ligeledes få forståelse for, hvordan du bedst tackler eventuel modstand mod forandring, og hvordan du kan fastholde de implementerede forandringsprocesser og integrere dem i organisationen.

Change Management giver samtidig organisationen et fælles sprog og et stærkere fundament for at forankre forandringer. Dermed bliver risikoen for forsinkelser, overskredne budgetter og mistet motivation mindsket væsentligt – og sandsynligheden for at forandringerne lykkes bliver ligeledes større.

Gør Change Management til en leg – læring må godt være sjovt
Hvis forandringsprocesser i en organisation skal være succesfulde, er det essentielt, at medarbejderne møder forandringerne med et åbent sind – ellers vil processen ikke lykkes. Modvillighed er i den grad en forhindring for vellykket forandring.

Hos Comentor er vi af den opfattelse, at sjov og nærværende pædagogik er lig med mere åbenhed – og dermed mindre modvillighed og bedre resultater. Af samme årsag anvender vi metoden Changesetter, når vi arbejder med Change Management og struktureret forandring i organisationer.

Changesetter er et værktøj og en læringsplatform, som trækker på spilelementer. Værktøjet simulerer realistiske scenarier og dilemmaer vedrørende komplekse forandringsprocesser i en organisation.

Formålet med at anvende Changesetter er at kunne visualisere virkelighedsnære problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med forandringsprocesser. Ligeledes er Changesetter i høj grad en brugbar metode i forbindelse med Change Management. Metoden kan skræddersys efter behov, så de dilemmaer, medarbejderne arbejder med undervejs, har relevans for organisationens aktuelle virkelighed.

Har I behov for en professionel partner?
I er altid velkomne til at kontakte os hvis I har brug for en professionel partner i forbindelse med implementering af forandringsprocesser i jeres virksomhed. Change Management er en struktureret og gennemprøvet metode, og med Comentor ved roret er dine forandringsprocesser i de bedste hænder. Vi har mange års erfaring med Change Management, og gennem anerkendende og inddragende metoder stræber vi benhårdt efter at blive en del af jeres resultat.