Situationsbestemt Ledelse

Situationsbestemt Ledelse

Enhver situation kalder på forskellig situationsbestemt ledelse

Hvilke lederstile er dit foretrukne valg?

Træning i situationsbestemt ledelse bør være fokus for alle ledere i deres daglige virke. Derfor har denne disciplin dannet grundlag for mange lederkurser gennem tiden.

De fleste har nok prøvet at gå i grupperum for at diskutere fiktive problemstillinger, som efterfølgende er blevet præsenteret i plenum. En metode vi finder både kedelig, ineffektiv og meget lidt givende.

De stærkeste ledere har samme fire karaktertræk

En Mckinsey analyse fra 2014 har kortlagt, at de samme 20 karaktertræk går igen hos de mest succesrige ledere i verden. Af disse 20, er der særligt fire træk, der slår kraftigst igennem. 

Disse fire træk kan tilsammen forklare 89% af forskellen mellem den bedst og dårligst præsterende fjerdedel:

Problemløsning – hvordan træffer jeg beslutninger

Resultatfokus – hvordan skaber jeg fokus i dagligdagen

Perspektiv – hvordan navigerer jeg virksomheden ind i en ny fremtid

Opbakning/autenticitet

I direkte indgreb med de fire karaktertræk i Situationsbestemt ledelse

Actee’s virtuelle gamification univers Actee Leadership går direkte i indgreb med tre ud af de fire træk, når du bliver trænet i  at beherske Daniel Goleman´s seks ledelsesstilarter. Det fjerde træk, konkretiseres gennem dialog om governance for god ledelse i din virksomhed.

Når vi træner ledere i deres foretrukne lederstile, erstatter vi grupperummene med Actee’s Gamification platform. Det giver et langt mere dynamisk og relevant træningsmiljø. 

Som deltager får man konkrete empiriske og teoretiske svar på de ledelsesmæssige valg man træffer – på godt og ondt… Det er efter vores overbevisning, en langt sjovere og mere involverende måde at skabe læring på.

Vi træner din ledergruppe i at håndtere helt specifikke situationer og dilemmaer, som var de taget ud af hverdagen. I takt med at deltagerne træffer ledelsesmæssige valg, får de konkret respons fra systemet på hvorledes organisationen reagerer på metoden.

Deltagerne tvinges på den måde til at indgå i dialog, diskussion og erfaringsudveksling både i grupper og i plenum. Vi konkluderer i fællesskab gruppernes læringspunkter. Disse kan du efterfølgende bringe direkte i anvendelse og have fokus på når virkeligheden rammer udenfor klasselokalet.

I hvilke lederstile står i stærkest?

I forbindelse med et lederudviklingsforløb får dine ledere indsigt og forståelse for egen foretrukken lederstil. De får feedback på, hvordan de bliver oplevet af dig og deres nærmeste lederkolleger. Begge parter får i forløbet gode råd til, hvordan I kan arbejde mere bevidst og målrettet med at tilpasse jeres lederstile til situationer og mennesker derhjemme.

FORDELENE VED Actee Leadership

Vi tror på effekten af Actee Leadership i forbindelse med situationsbestemt ledelse. Værktøjet skaber grundlag for indsigt, debat og refleksion. Det giver mulighed for konkret træning af ny viden, og så giver det en bevidsthed til en ledergruppe om dens styrker og svagheder. Alle dele der kan bringes aktivt i anvendelse, når I kommer retur til dagligdagen.

Vil du høre mere om situationsbestemt ledelse?

Hos Comentor har vi arbejdet med lederudvikling på alle niveauer siden 2002. Vi er strategisk partner til Actee, og vores konsulenter er certificeret i brug af værktøjet. 

Vores erfaring og indsigt gør os i stand til at skræddersy et forløb, der retter sig direkte mod at skabe endnu bedre resultater. Sikre et fælles ledelsessprog og kodeks, som I kan arbejde videre med, når vi slipper jer igen. 

Er du blevet nysgerrig, så tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen på telefon +45 28 99 84 30 på mail jmh@comentor.dk for en uforpligtende drøftelse af netop jeres situation. Om hvorvidt Comentor kan være den rigtige partner for jer.