Talentudvikling

Talentudvikling

TALENTUDVIKLING
ER AFGØRENDE FOR VIRKSOMHEDENS SUCCES

comentor_talentudvikling

Når I mener, at egen avl er bedst, bør I overveje at igangsætte et talentudviklingsforløb, der retter sig mod at styrke organisationens fundament for yderligere vækst, samtidig med at udviklingen af talenter er et stærkt employer branding initiativ.

Et talentudviklingsforløb kan rette sig mod specialister. For eksempel ledere, sælgere eller projektmedarbejdere, som I ønsker at fastholde i nye positioner. Det kan være fordi, det er svært at tiltrække de rette kompetencer udefra, eller fordi I som virksomhed har et stærkt DNA, som I vil fastholde.

Vi hjælper jer med at spotte medarbejdere, der viser et stort uudnyttet potentiale, som I bør holde fast i. I ønsker ligeledes en objektiv vurdering og kvalificering af jeres potentielle talenter, hvorfor vi i høj grad har fokus på den enkeltes præstation på alle parametre i såvel udvælgelsesprocessen som i selve forløbet.

Ethvert talentudviklingsforløb tager specifikt afsæt i talenternes nuværende niveau, og derfor udpeger og træner vi sammen med jer et mentorkorps, som vil sikre den daglige udvikling af det enkelte talent on-the-job.

"udviklingen af talenter er et stærkt employer branding initiativ"

En del af jeres resultat

Vi hjælper med at spotte talenterne i din virksomhed