Talentudvikling

Talentudvikling

Når I mener, egen avl er bedst, er udvikling af talenter det rette valg

Lad talentudvikling danner rammerne for at udvikle sig

Når I mener, at egen avl er bedst, og I har et stærkt DNA, bør I overveje at igangsætte talentudvikling. Det egner sig i særdeleshed mod at styrke organisationens fundament for yderligere vækst indefra med stærke kulturbærere. En målrettet udvikling af jeres talentmasse styrker evnen på to områder:

  • at fastholde de dygtigste folk
  • oparbejde et stærkt employer brand ved tiltrækning af nye

Vi kalder det en rugekasse

Et talentudviklingsforløb egner sig særligt godt til udvikling af lederkompetencer, salgskompetencer og projektledelse. Det retter sig oftest mod et “kuld” af medarbejdere, som I vurderer, med den rette støtte og udvikling. Kan bidrage til at indfri de forventninger og mål, I har sat på længere sigt.

Styrk organisationen indefra

Fra rugekassen kan I styret og målrettet fylde nye positioner ud. Med en talentmasse, der har oparbejdet et fælles sæt af kompetencer samt dannet stærke relationer, kan de være med til at styrke nuværende og kommende positioner.

Dernæst bidrager de til at styrke jeres DNA, fordi du får kulturbærere og ambassadører i et nyt lag, der kan forstærke den eksisterende kultur.

Identificer din rugekasse

Vi vil til enhver tid anbefale at gennemføre en struktureret udvælgelsesproces. I bør kortlægge både færdigheder og personlighed inden beslutning om deltagelse træffes. Vi bistår gerne i denne udvælgelsesproces samt ved opsætning af kriterier for deltagelse.

Før – under og efter

Alle indgår de i en objektiv vurdering og kvalificering på udvalgte parametre, med særligt fokus på den enkeltes præstation, personligt som fagligt.

Denne vurdering gennemføres ligeledes midtvejs, samt når forløbet er tilendebragt. Der er naturligvis fuld åbenhed om vurderingen, og alle deltagere får 1-1 feedback på deres præstation sammen med nærmeste leder.

I arbejdet med en talentmasse bør man forvente, at deltagerne står højt i tindingen og er sultne på at præstere ekstraordinært for at komme i betragtning til videre karriere.

On-the-job mentoring

Ethvert talentudviklingsforløb tager naturligt afsæt i talenternes nuværende niveau, det identificerede potentiale samt jeres mål for forløbet.

For at deltagerne kan få optimal støtte i hele perioden, udpeger og træner vi, sammen med jer, et mentorkorps, som vil sikre den daglige udvikling af det enkelte talent on-the-job.

Er du blevet mere nysgerrig på hvordan vi arbejder med talentudvikling og har din organisation potentialet til netop dette, så tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen på mail jmh@comentor.dk. Vi tager altid gerne en uforpligtende drøftelse af muligheder.