Book vores foredrag
Højere effektivitet.
bedre resultater.

21. ÅRHUNDREDES TIME MANAGEMENT
Bliv mere effektiv og skab bedre resultater, både privat og professionelt. De 5 Valg™ giver dig både redskaber til at lykkes som individ, i teams og skaber plads i dit liv til dét, der er vigtigt for dig.

Tillid er en økonomisk drivkraft, som påvirker to målbare resultater: hastighed og omkostninger.

I modsætning til hvad de fleste tror, er tillidsskabende færdigheder, noget man kan tilegne sig. Og som leder er det uden tvivl en værdifuld egenskab at besidde.

Uden tillid falder relationer fra hinanden, projekter mislykkes, kunderne går til konkurrenterne, tiltag lever ikke op til forventninger og arbejdet går i stå.

Forandringer er blevet et vilkår på alle moderne arbejdspladser. Arbejdsredskaber, forventninger, relationer og mange andre basale rammer er konstant i spil, og lederen er i stigende grad nødt til at navigere i et farvand fuld af forvirring, følelser, modstand og vigende tillid og troværdighed. 

At formulere en strategi med dertilhørende initiativer er for de fleste chefer en forholdsvis let opgave.

Udfordringen er derimod, i højere grad, at få den omsat til virkelighed og dermed skabe det bedst mulige grundlag for eksekvering.

At formulere en strategi med dertilhørende initiativer er for de fleste chefer en forholdsvis let opgave.

Udfordringen er derimod, i højere grad, at få den omsat til virkelighed og dermed skabe det bedst mulige grundlag for eksekvering.

Der er en direkte sammenhæng imellem teamdannelse og arbejdsglæde, som i den grad er afgørende for i hvilken grad der trivsel på jeres arbejdspladsen.

Menu