Book vores foredrag
Højere effektivitet.
bedre resultater.

21. ÅRHUNDREDES TIME MANAGEMENT
Bliv mere effektiv og skab bedre resultater, både privat og professionelt. De 5 Valg™ giver dig både redskaber til at lykkes som individ, i teams og skaber plads i dit liv til dét, der er vigtigt for dig.

GOD LEDELSE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

Hvordan tager vi forretningslivets ledelseserfaringer med ned i klubben?

comentor_foredrag
comentor_foredrag

HVAD FORMEDE OG SKABTE MIG SOM LEDER?

Det er sværere end nogen sinde, så hvad kan vi gøre bedre

HVAD STYRER OG PÅVIRKER MIN SALGSADFÆRD?

Kulturelle forskelle og ligheder mellem Danmark og Norge (og Sverige).

comentor_foredrag

Forandringer er blevet et vilkår på alle moderne arbejdspladser. Arbejdsredskaber, forventninger, relationer og mange andre basale rammer er konstant i spil, og lederen er i stigende grad nødt til at navigere i et farvand fuld af forvirring, følelser, modstand og vigende tillid og troværdighed. 

Tillid er en økonomisk drivkraft, som påvirker to målbare resultater: hastighed og omkostninger.

I modsætning til hvad de fleste tror, er tillidsskabende færdigheder, noget man kan tilegne sig. Og som leder er det uden tvivl en værdifuld egenskab at besidde.

Uden tillid falder relationer fra hinanden, projekter mislykkes, kunderne går til konkurrenterne, tiltag lever ikke op til forventninger og arbejdet går i stå.

comentor_foredrag

LEDELSE, SAMARBEJDE OG EFFEKTIVITET

Barrierer i en stadig mere global, digital og dynamisk verden

Mine erfaringer med Business Model Canvas

Anvendelse af Business Model Canvas ud fra et praktisk perspektiv

comentor_foredrag
comentor_foredrag

RECRUITING & RETAINING MILLENIAS

Det er sværere end nogen sinde, så hvad kan vi gøre bedre

At formulere en strategi med dertilhørende initiativer er for de fleste chefer en forholdsvis let opgave.

Udfordringen er derimod, i højere grad, at få den omsat til virkelighed og dermed skabe det bedst mulige grundlag for eksekvering.

comentor_foredrag

STRUKTURERET ARBEJDE MED INNOVATION

Hvordan opsamler vi de gode ideer og får dem sikkert i havn?

SUCCES PÅ TVÆRS AF SKAGERAK

Kulturelle forskelle og ligheder mellem Danmark og Norge (og Sverige).

comentor_foredrag

Der er en direkte sammenhæng imellem teamdannelse og arbejdsglæde, som i den grad er afgørende for i hvilken grad der trivsel på jeres arbejdspladsen.

THREE WAYS TO MARKET LEADERSHIP

Pick your strategic value disciplines with care

comentor_foredrag

At formulere en strategi med dertilhørende initiativer er for de fleste chefer en forholdsvis let opgave.

Udfordringen er derimod, i højere grad, at få den omsat til virkelighed og dermed skabe det bedst mulige grundlag for eksekvering.