Foredrag

Hvordan står jeg bedst muligt i spidsen af forandringer?

Forandringer er blevet et vilkår på alle moderne arbejdspladser. Arbejdsredskaber, forventninger, relationer og mange andre basale rammer er konstant i spil, og lederen er i stigende grad nødt til at navigere i et farvand fuld af forvirring, følelser, modstand og vigende tillid og troværdighed. God forandringsledelse handler om at skabe følgeskab til forandringen og håndtere modstand mod forandring. 70% af alle forandringsprojekter forliser. De forliser ikke på grund af mangel på behov for forandring, mål, eller økonomi. men på grund af mangel på viden om menneskelig adfærd i forandringsprocesser​ og mangel på enighed i ledergruppen.

comentor_foredrag
comentor_ikon_indhold_blaa

indhold

På dette 2 timers inspirationsforedrag vil du få indblik i hvorfor lederen har brug for at kunne skabe overblik over, hvor mange forandringer, der er i spil for medarbejderne.

Lederen har også brug for at reflektere over, at ikke alle bevæger sig gennem forandringen med samme hastighed og smidighed, og at lederen ofte selv vil have en tendens til at være langt foran medarbejderne.

Dette kan skabe en barriere i kommunikationen, hvor lederens budskaber er uklare for medarbejderne, og lederen derfor lytter efter en uopnåelig forståelse.

Lederen er nødt til at erkende, at forandringer ikke bare er at skabe noget nyt, men det at få integreret og forankret ny adfærd – både hos sig selv og sine medarbejdere – og at en forandring, som på papiret er gennemført, stadig kan have et stort stykke arbejde foran sig, før alle implicerede ‘gør’ forandringen rigtigt.

comentor_ikon_ledige_stillinger_blaa

målgruppe

Foredraget henvender sig til direktioner og ledergruppen, som står overfor at igangsætte en strategiproces, og ønsker at skabe en så ensartet og et solidt grundlag for at opstarte arbejdet.

Derudover egner foredraget sig også til netværksgrupper og erhvervsforeninger som har sat strategi på dagsordenen.

comentor_ikon_udbytte_blaa

udbytte

Strategi og operation hænger uomtvisteligt sammen, hvorfor ledelse i og af en strategiproces er afgørende og herunder bruge simple værktøjer, som skabe optimal forståelse for jeres hensigter og aktiviteter bredt ud i organisationen.

I dette foredrag kan du glæde dig til at få indsigt i

  • Forandringer er en faseopdelt og cyklisk bevægelse
  • Hvordan hænger fordringer sammen med situationsbestemt ledelse
  • Modstand – hvordan viser det sig
  • Indsigt i tre forskellige modstandsniveauer, og hvordan jeg håndterer dem bedst
  • Hvor er fald grupperne når man vil forandre
  • Hvordan håndtere du selv som leder og medarbejder at være i en forandring
comentor_ikon_maalgruppe_blaa

Andre siger..

”Cut-the-crap inspiration på kompetent vis leveret af en veloplagt Jakob Møller Hansen”

Netværksdirektør
Ellen Vejle
EGN Topledelse

En del af jeres resultat

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes for at høre mere om jeres foredrag

Menu