Metode og pædagogik

Metode og pædagogik

velafprøvet teori, gamification og træning i praksis

Vores metode og pædagogik er; Træning, træning og træning

Gennem vores metode og pædagogik ligger det dybt i vores natur at stræbe efter, at resultatet bliver indfriet. Vi slipper først taget, når vi sammen vurderer, at I er i stand til at drifte indsatserne videre. Det er hele grundlaget bag vores metode og pædagogik. 

Ud med quick fixes og ind med langtidsholdbare løsninger

Vi tror ikke på quick fixes, men på gentagelse af nye mønstre, til man kan dem udenad på ét ben. Det tager tid, og derfor strækker vores forløb sig oftest fra seks til tolv måneder.

Ved at forstå jeres forretningsmæssige udfordringer, natur og kompleksitet, evner vi gennem vores nærvær og høje grad af oprigtighed at blive en del af jeres forretning. Det gør os i stand til, direkte, at påvirke jeres resultater sammen med de involverede ledere og medarbejdere.

Indefra og ud

Vi arbejder indefra og ud  når vi indgår i et samarbejde. I det udtryk ligger, at det er altafgørende for resultatet, at vi forstår værdikæderne i forretningen. Vores erfaring er, at nye og bedre resultater sker gennem ændret adfærd og inkorporering af nye vaner. Vi gennemfører én-til-én interview med nøglepersoner. Dette skaber grundlag for, at vi overfor ledelsen, kan komme med præcise anbefalinger til igangsætning af initiativer. Vores samarbejdspartnere fortæller, at vi er jordnære og praktisk orienterede. At vi evner at omsætte gængs teori til brugbare værktøjer i en direkte kommunikationsform.

Ud med grupperum og ind med læring gennem gamification

Et forløb består typisk af et antal workshop og 1-1 sparring med den pågældende konsulent mellem modulerne.

Når vi afholder workshops, anvender vi online simuleringsspil i rammen af blandt andet Actee. Det bruger vi til at visualisere hverdagens dilemmaer og skabe diskussion om, hvordan I kan håndtere ledelsesmæssige problemstillinger.

Efter hver workshop definerer alle deltagere to til tre konkrete udfordringer fra den enkeltes dagligdag. Hellere for få end for mange. Disse sparrer vi omkring, når vi gennemfører én-til-én sessioner mellem hver workshop.

Kontinuerlige justeringer er uundgåeligt

I ethvert forløb forholder vi os kontinuerligt til indholdet og vægtning af samme. Vi justerer, sammen med ledelsen, såfremt det vurderes nødvendigt.

Vi ønsker at være en del af jeres resultat. Det kræver, at vi tør lægge hånden på kogepladen og ligeledes, at I er klar til at tage imod.

Er du nysgerrig på at høre mere om hvordan vi går til en udviklingsopgave? Tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen på +45 28 99 84 30 for en uforpligtende drøftelse af din situation.