Blog

Fremdrift og eksekvering kan kvæles af din lederstil

Af Jakob Møller Hansen

mangler I fremdrift og eksekveringskraft? 

Er der kø ved din dør for at hente accepter? Er dine medarbejdere måske bange for at begå fejl? tør de, at lægge hånden på kogepladen og tage ansvar og oplever du at holde enetale på møder? 

… og Beder du i grunden selv om balladen, fordi I som ledelse ikke er enige og jeres retning giver anledning til forvirring?

 

I så fald er resultatet ofte en gruppe af mennesker, der render rundt som hovedløse høns. De gør helt sikkert, hvad de kan for at løse opgaven, men lykkes aldrig rigtigt med at folde sig ud. Enten fordi vi ikke er klare i spyttet og ændrer befalinger. Har holdninger til driftsmæssige issues, som vi ikke er tæt nok på og som vi måske ikke engang har forstand på, eller har lagt planer og initiativer, der ikke er blevet forstået.

Har I styr på taktikkerne?

Prøv lige at forestille dig, at de professionelle soldater skal spørge deres fører, i hvilken retning de skal skyde?  Alt imens krigen raser og fjenden stormer vores linjer! Det er nok ikke mange krige, der bliver vundet på slagmarken! Det er præcis det samme i en organisation udover, at der ikke er menneskeliv på spil.

Der er en grund til at Forsvaret kompetenceudvikler og træner indtil soldaternes færdigheder sidder på rygraden. Det er ikke nok at læse dig til, hvordan du bruger dit våben – det skal trænes i praksis. 

Vi dvæler derfor lige lidt videre ved vigtigheden af at træne kompetencer og konsekvensen af mangel på samme.

Mangler din organisation fremdrift, mangel på initiativ og ikke mindst eksekvering på initiativer, så er du nødt til at kigge indad. Har vi givet dem de bedste forudsætninger?

  • Hvad har du i grunden gjort for at give den bedst mulige ramme at virke i for jeres medarbejdere?
  • Hvilke forudsætninger har I givet jeres medarbejdere for at agere i deres virkelighed med de rettet færdigheder?
  • Hvilken frihed giver I dem til at folde deres kompetencer og potentiale ud, selvstændigt?
  • Hvordan er jeres kultur når de ikke lige træffer de beslutninger, I som ledelse mener, er de rigtige?

Kommunikation skaber tillid

Når der er støj på linjen eller I oplever en vis frygt for at tage ansvar, så er det ofte fordi vi ikke har kommunikeret klart og tydeligt og i rigelige mængder. Jeg plejer at sige, at en plan skal kunne stå på én side. Du skal kunne den i søvne, og du skal kommunikere det samme budskab så mange gange, at du er ved at brække dig i lårfede stråler over at høre dig selv sige det samme, om og om igen.

Kommunikation skaber tillid til DIG, det skaber tillid til ”projektet” og det skaber forståelse for opgaven.

Er det simpelt? For nogen, ja, fordi det ligger latent i dem. For andre er det en overordentlig svær disciplin fordi vi starter med at sætte overlæggeren så højt for andre, at de, uanset hvad de gør, ikke gør det godt nok, i din verden.

Tydelig kommunikation af rammer, skaber fremdrift

Vil I skabe fremdrift, må I lære at give slip på kontrol, træne medarbejdernes færdigheder til et niveau, hvor I er trygge ved at give slip. Tænke jer selv ud af at være en del af alle ligninger. 

Vil I udvikle agile organisationer, fastholde dygtige og kompetente mennesker og løsrive jer selv fra den daglige drift, må I som ledelse også  være særligt opmærksomme på at udstikke tydelige rammer og lægge klare taktikker. En forudsætning for at tænke større og længere, når der skal kæmpes på slagmarken!

Brug lige 2 minutter på at reflektere over hvem, der har været dine rollemodeller, rent ledelsesmæssigt. Hvad var det, der gjorde dem til rollemodeller, og hvad kan du lære af det der, hvor du er i dag?

At træne ledelse, ledelsesmæssige dilemmaer og situationsbestemte lederstile lærer I mere om gennem gamification i Actees univers om forandringsledelse og situationsbestemt ledelse, og det kan du læse meget mere om her.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Kriseledelse, forsvarsindustri og våd spaghetti

22 års fødselsdag og verden er af lave Dansk sikkerhedspolitik og vækst i forsvarsindustrien skaber muligheder for Comentor Den danske forsvarsindustri gennemgår i øjeblikket en massiv udvikling. Danmarks nedskalering af Forsvaret gennem flere årtier er erstattet af en industri i

LÆS MERE

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Der er særligt én metafor, der går rent ind for tiden.

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det har vi ikke tid til Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder – store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE
Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.