Blog

Ledelse er som at lægge mosaik

Af Jakob Møller Hansen

Digital learning træner lederfærdigheder

men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse?

Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Der er særligt én metafor, der går rent ind for tiden. Det er billedet af en mosaik. For mig er ledelse nemlig som at se på mosaikker. Små klinker med hver sit unika og hvert sit udtryk, ligesom vores kolleger og medarbejdere også har hver deres unikke måde at udtrykke sig og agere på i en dagligdag.

Din og min opgave, som ledere, er et langt stykke henad vejen at sikre, at disse unikaer sammensættes og kittes til noget smukt.

Kittet, det er dig som leder. Det er din evne til at være tilknyttende og inkluderende overfor den enkelte, og således sikre, at personen og mennesket tager sig så godt ud som overhovedet muligt. Kan det være svært? Ja mon ikke!

Jeg vil prøve at give dig et indblik i mine tanker…

Dit team, din organisation, dine kolleger… det er mosaikken. Hvordan skal de tage sig ud for at løfte deres ansvar bedst muligt? Det endelige billede – planen og målet for at møde ind hver dag og løse de daglige ansvar og opgaver.

Dernæst, hvordan spiller unikaerne bedst sammen i det store billede? Kunst er jo ikke til diskussion, ligesom alle formentlig heller ikke altid vil være enige i din og min måde at gøre tingene på! Det ændrer ikke på, at jo bedre du kan formidle, hvad du vil, og I, i fællesskab, kan blive enige om det store billede, des lettere er det for alle at indfri deres succeskriterier. At lægge klinkerne mest optimalt for i sidste ende, at stå med et resultat, som alle føler sig en del af og kan være tilfredse med, når I ser på det… mosaikken.

Hvordan gør man så det? Kommunikation og involvering skaber tillid

Jo større tillid I har til hinanden, des lettere vil du helt sikkert få dine klinker kittet til at lægge sig rigtigt. Jo mere kommunikation, des større forståelse vil du opnå til placeringen. Jo mere du involverer dig, des mere sikker er du på, at du kommer derhen, hvor du gerne vil med det store billede.

Er det nemt? Nej, men ligesom du kan træne at bygge mosaikker, så kan du også træne ledelse.

Hvor ofte træner du færdigheder i ledelse?

Frank Meier, postdoc på CBS skrev i JP den 22. april 2023. ´Kravet til ledere er såvel træning som villighed til at lære nye fagligheder´. Med det in mente, hvor ofte træner du så dine færdigheder i ledelse sammen med dine lederkolleger? Jeg vil gætte på, at det ikke er så ofte, som du kunne tænke dig. Jeg hører i hvert fald tit: ”Vi burde nok gøre noget mere for at klæde vores ledere på, men vi har ikke tiden til det og timingen er ikke den rigtige…”

Mange læser biografier om markante ledere, dykker ned i ledelsesteori og dyrker ledelsesnetværk. Det kan isoleret set være supergivende, men det er, og bliver aldrig, decideret træning af ledelsesfærdigheder. Det svarer til at soldater sendes i krig med en manual til et maskingevær i hånden uden at have affyret et skud på skydebanen. Det bliver nok ikke en fuldtræffer hver gang!

Det er ikke nok at tør-svømme

Skal I blive dygtige ledere, skal I investere i at definere god ledelse for jer. Træne jer selv og jeres ledere i lederfærdigheder, der understøtter netop dette. Færdigheder, der af eksperter vurderes at være afgørende for at flytte virksomheder og mennesker med den hastighed, som virkeligheden bevæger sig med i dag.

Det er ikke nok at tør-svømme! I er pisket til at springe i vandet og lære at flyde. Eller for at blive i metaforen om mosaikken; at binde mosaikkerne sammen med kit af den rette mængde, farve og konsistens.

Befalingsmænd og officerer i Forsvaret er i høj kurs hos private virksomheder. Hvorfor? Fordi de ikke har lavet andet end at lære og træne færdigheder i føring, planer, kommunikation, instruktion, feedback, lektionstræning etc. Alle dele, kompetencer, der kan projekteres direkte ind i enhver dansk organisation. Måske netop derfor, er der også er rift om de dygtigste og Forsvaret har en stor udfordring i at fastholde deres folk… Det er en helt anden snak!

Det bekræfter mig blot endnu engang i min egen holdning gennem mere end 30 år; Forsvaret er stadig stedet med Danmarks bedste og eneste reelle professionelle lederuddannelse!

Vi træner færdigheder i ledelse med Digital Learning

Der er mange måder at træne ledelse på. Rollespil er vel nok den mest gennem tærskede form for træning af situationer. Ligesom en teambuilding tur også kan være et fint bidrag til et kortvarigt smil udenfor den vante ramme.

Hos Comentor tror vi dog mere på at drøfte og massere emnet ´ledelse´ gennem Digital Learning. Via platformen Actee, træner I direkte hen imod relevante cases og ledelse af medarbejdere i en fiktiv dagligdag, fyldt med klassiske dilemmaer. Vi garanterer, at den metode sikrer gode, givende og forskelligartede dialoger og diskussioner. Diskussioner der netop er medvirkende til, at du nuancerer dine egne og dine kollegers ledelsesvalg, hen imod at skabe den flotteste mosaik.

Vi gennemfører lederudviklingsforløb af denne type for både små og større grupper af ledere i små og større organisationer. Vi anbefaler dog et deltagerantal på minimum 5 og op til 20 personer. Dagsprisen er den samme uanset, hvor mange I deltager, og et typisk forløb varer 5 dage, fordelt over 3-6 måneder. Jeres investering ligger i omegnen af kr. 150.000 per hold der gennemfører et fuld forløb. Denne investering inkluderer nødvendige licenser til Actee´s værktøjer.

Ønsker du at høre mere, så ræk ud til Jakob Møller Hansen på telefonnummer 28 99 84 30 eller send os en mail på info@comentor.dk – vi tager gerne en uforpligtende kop kaffe, hvis din nysgerrighed er pirret.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Kriseledelse, forsvarsindustri og våd spaghetti

22 års fødselsdag og verden er af lave Dansk sikkerhedspolitik og vækst i forsvarsindustrien skaber muligheder for Comentor Den danske forsvarsindustri gennemgår i øjeblikket en massiv udvikling. Danmarks nedskalering af Forsvaret gennem flere årtier er erstattet af en industri i

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det har vi ikke tid til Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder – store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE
Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.