Blog

Leverandør eller partnerskab? Hvor svært kan det være!

Af Jakob Møller Hansen

Kært barn har mange navne; Hvad er search, selection, headhunting, rekruttering, vikar og interim? Hvornår skal du overveje leverandør eller partnerskab? I vanlig stil vrimler det med begreber i konsulentbranchen og som så ofte med stor grad af begrebs- og metodeforvirring. Det resulterer ofte i, at laveste fællesnævner bliver den leverandør, man vælger. Ganske enkelt fordi det er forholdsvis svært at orientere sig i forhold til de mere end 1.300 virksomheder, som pt. tegner det meget brogede danske rekrutteringsmarked. Måske branchen skulle begynde at udarbejde metode-, vare- og produktdeklarationer på lige fod med andre brancher?

Vi møder ofte kunder, som har svært ved at skelne imellem, hvad de får. Hvilken metode er den rette for opgaven og en undren over, at prisen er, som den er. Alt i alt kan det sandt for dyden også være vanskeligt at vælge den partner eller leverandør, som virksomheden har størst værdi af at anvende. Der er dog nogle overvejelser, du kan gøre dig.

Årgangsvin eller papvin

Ikke at der er noget galt med papvin, men mange tænker nok: Papvin, det passer til nogle bestemte lejligheder. Der, hvor du positivt ved, at dine gæster ikke, i tilstrækkelig grad, sætter pris på en helt igennem fantastisk og smådyr årgangsvin. Vin fik de.

Sådan oplever vi til en vis grad også markedet for rekruttering. Nogle er super godt tilfredse med papvinsløsningen og oplever værdi. Andre stiller større krav og forventninger til indholdet og resultatet af forløbet.

Leverandør eller partner?

Valg af outsourcing partner er for nogle et valg af en leverandør, som ”bare” skal medvirke til at erstatte en eksisterende medarbejder med en ny – her og nu. Opgaven og ansvaret er det samme – det er en ren “Franz Jäger” for at bruge Egon Olsens udtryk. Klappet og klar, og det er der intet forkert i. Her bør du orientere dig mod leverandørens evne til at tiltrække, screene og matche de kandidatfelter, som proaktivt søger stillingen.

Vælger du “Franz Jäger”-løsningen, vil det også være lettere (hvis noget er let i dag) at afprøve leverandører. De fleste metoder ligner hinanden, ligesom vi varmt kan anbefale at rette blikket mod landets jobcentre, der ofte har gode ledige profiler til de bredere og mere almene stillinger.

Struktur og metode

Struktur og metode er væsentlige og bærende elementer for at sikre et professionelt forløb med såvel kandidat som med kunde. Faktisk bliver vi mødt af kunder, som finder vores metode lidt omstændelig i starten, men som til slut i et forløb nikker anerkendende og forstår hvorfor. Jo bedre kendskab du lader din leverandør få til dine planer, jobbet, ledere og kolleger, des større er sandsynligheden for, at den rette person bliver ansat og skaber størst mulig værdi hurtigst muligt.

Et partnerskab rækker længere ud

Indgåelse af et partnerskab er, i vores øjne, i langt højere grad rettet mod et langsigtet tæt samarbejde. Et samarbejde, hvor opgaverne er mere komplekse eller geografien er svær at tiltrække folk til. Der kan være tale om ansvar på distance eller meget rejseaktivitet. Måske er kandidaterne til denne specifikke nøgleposition ganske enkelt ikke orienterede mod jobskifte. Den situation kræver et backbone af erfarne research kompetencer.

Samarbejdet rækker længere ud end ”blot” at erstatte en medarbejder. Det er kendetegnet ved evnen til at tænke den konkrete situation ind i en større strategisk kontekst. Give sparring og rådgivning omkring de strategiske horisonter og virksomhedens mål op mod den konkrete situation. Du har en helt unik mulighed for at udnytte den ledige nøgleposition til at re-tænke funktionen, opgaverne, den organisatoriske placering eller ansvaret. Det kræver et samarbejde, hvor begge parter er tæt på hinanden.

Vi oplever i den henseende oftere og oftere at gå ud af døren med et justeret opdrag, end det kunden i første omgang havde forestillet sig. Helt ud til at “pause” en opgave, fordi timingen ikke er rigtig. At have modet til at udfordre, sparre og rådgive i en sådan situation kræver en ambition om åbenhed og tæt partnerskab hos begge parter. Det kræver fleksible løsninger og en partner, der er orienteret mod din situation mere end at få den næste opgave i bøgerne.

For at vende tilbage til vinen… Ofte bliver både kunde-, kandidat- og leverandøroplevelsen bare bedre på sigt ved at servere årgangsvinen. Udbyttet er større for begge parter, og det er som om den gode smag bare bliver ved med at være der. På samme måde som den nyansatte bliver bedre og bedre, fordi det var det helt rette match fra start om end det i udgangspunktet, for nogle, virkede lidt omstændeligt.

Håndværket kalder på talent for opgaven

At identificere den rette medarbejder er et håndværk. For mange et af de lidt sværere. Det handler om mennesker – den der mærkelige støbning, som det kan være svært at afkode, men hvor svært kan det egentlig være?

“Nu har jeg været leder i mange år og ansat en del mennesker i min tid…” 

Et udsagn vi bliver mødt med ofte, men der er stor forskel på at ansætte 10 medarbejdere om året, til at ansætte 100. Forskellen ligger i konsulentens særlige evne til at afdække den fuldstændige adfærdsprofil. Det stiller krav til kundskaber og ikke mindst mange års erfaring med ikke at lave andet. Derfor er vi af den overbevisning at bare fordi, din leverandør har været leder på højt niveau, så gør det ikke nødvendigvis vedkommende dygtig til håndværket og den rådgivning, der bør følge med.

Alle kan kalde sig Headhunter, men når jobmarkedet er trængt bliver det tydeligt, hvem der evner at holde fast og sikre momentum. Netværket bliver hurtigt udtømt, kandidater springer i målet og mængden af kandidater, der søger proaktivt, er lille. Der er en reel risiko for, at virksomheden ikke får præcis den kandidat, der er den bedste til opgaven.

For os er der ingen tvivl om, at search-kompetencer er tæt på at være en missionskritisk faktor for branchen. Af samme årsag bør du se dig for og spørge kritisk ind til, hvilke kompetencer og backbone din leverandør/partner har bag sig.

Hvorfor købte jeg ikke kvalitet fra starten?

Ledige stillinger egner sig ikke altid til udelukkende at lykkes via et stillingsopslag. 75% af de kandidater, vi præsenterer, er hentet via search. Det er selvklart, at sidstnævnte løsning er dyrere, men normalt er det også den, der skaber størst mulig værdi for dig og din virksomhed. Valget bliver dog desværre i ny og næ gjort med konkret afsæt i, hvad og hvem der er billigst. Et helt almindeligt købsmønster på niveau med køb af daglig- eller kapitalvarer i nærmeste stormagasin. Mon ikke vi alle på et tidspunkt har tænkt: Hvis jeg dog bare havde købt lidt bedre kvalitet? Jeg tror, vi er en del, mig selv inklusive.

Kend din besøgstid

Vi oplever i stigende grad et ønske fra vores kunder om at agere betroet partner. Når det er sagt, så er vi naturligvis meget bevidste om, at vi stadig blot er en leverandør, der aldrig er bedre end den sidste opgave, vi har løst. Vi kender vores besøgstid og søger at støtte og løfte den specifikke opgave efter bedste evne – hver gang, og ofte i løsninger, der rækker udenfor standardvaren. Vores overbevisning er, at vi kan skabe endnu større værdi for virksomheden, såfremt vi kommer i tættere indgreb med vores kunder, og det er ikke noget, vi tager ekstra for… Det er vores måde at være ansvarlige og troværdige – kald det customiseret om du vil.

Når du vælger at outsource opgaver omkring bemanding af ledige stillinger, kan vi kun anbefale, at du gør dig klart, om du ønsker papvin eller årgangsvin? Om du ønsker en leverandør eller en partner? Der er mange om buddet derude, og mange gør det heldigvis godt. For os handler det om, at du oplever at modtage den løsning, der passer til den situation, du står i her og nu og med en nærværende og engageret partner

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Kriseledelse, forsvarsindustri og våd spaghetti

22 års fødselsdag og verden er af lave Dansk sikkerhedspolitik og vækst i forsvarsindustrien skaber muligheder for Comentor Den danske forsvarsindustri gennemgår i øjeblikket en massiv udvikling. Danmarks nedskalering af Forsvaret gennem flere årtier er erstattet af en industri i

LÆS MERE

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Der er særligt én metafor, der går rent ind for tiden.

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det har vi ikke tid til Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder – store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme

LÆS MERE
Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.