Situationsbestemt Ledelse

Situationsbestemt Ledelse

Enhver situation kalder på forskellige ledelsesmæssige håndtag

actee0072

BLiv bevidst om din egen ledelsesstil

Situationsbestemt ledelse er en teori, som tager udgangspunkt i, at alle mennesker er forskellige, og at man som leder derfor må tilpasse sin ledelsesstil til det enkelte individ, da forskellige mennesker bliver motiveret af forskellige faktorer – og derfor har forskellige ledelsesbehov.

Når vi arbejder med situationsbestemt ledelse hos Comentor, giver vi virksomhedens ledere en række konkrete værktøjer, som gør det nemmere for dem at afstemme deres ledelsesstil efter den enkelte medarbejder i virksomheden. Således er teorien anvendelig for ledere på alle niveauer.

Situationsbestemt ledelse – ledelse med mennesket i centrum
En alsidig medarbejderstab giver rum til udvikling og plads til at kunne supplere hinanden på kryds og tværs. Men mangfoldighed i organisation kan også betyde, at det kan være svært at være leder, fordi din ledelsesstil ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig for alle virksomhedens medarbejdere.

Mange ledere har tendens til at foretrække en bestemt ledelsesstil og formår ikke at tilpasse sig til den enkelte medarbejder og situation. Det er ærgerligt, for når lederen ikke kan veksle mellem forskellige ledelsesstile, går det udover virksomhedens resultater.

Situationsbestemt ledelse handler derfor i høj grad om at lede med mennesket i centrum. For hvis du som leder ønsker at tilpasse din stil til den enkelte medarbejder, må du også have et godt kendskab til dine medarbejdere som mennesker.

Det kan naturligvis være svært at få indsigt i samtlige medarbejdere – dog vil de fleste mennesker falde inden for bestemte kategorier. Nogle er eksempelvis meget udadvendte – de ekstroverte – mens andre er mere indadvendte – de introverte. Ligeledes findes der en række forskellige arketyper på medarbejdere, som hver især bliver motiveret af forskellige ledelsesstile. Nogle bliver motiveret af deres identitet på arbejdspladsen, mens andre bliver motiveret af deres egne ambitioner. Igen er det feedback og ros, der er motivationsgrundlaget for andre medarbejdere.

Da de fleste falder inden for de forskellige kategorier i mere eller mindre grad, kan du som leder anvende de forskellige arketyper til at afstemme din ledelsesstil og dermed blive bedre til situationsbestemt ledelse.

6styles – hvilken leder er du?
Hvis du vil arbejde med situationsbestemt ledelse og blive en bedre leder, er det først og fremmest afgørende, at du kender din egen ledelsesstil.

Hos Comentor arbejder vi derfor med udgangspunkt i læringsværktøjet 6styles. I forbindelse med et forløb i situationsbestemt ledelse vil du få en introduktion til Goleman’s 6 ledelsesstilarter – og dermed få en bedre forståelse for din egen ledelsesstil.

Er du den autoritære eller den demokratiske leder? Er du den tilknyttende eller den temposættende leder? Eller er du den visionære eller den coachende leder? Det vil du få mere kendskab til i forbindelse med arbejdet med 6styles. Du vil ligeledes blive bedre til at reflektere over, hvordan du kan veksle mellem forskellige ledelsesstile og dermed skabe bedre resultater for virksomheden.

Under forløbet vil vi desuden arbejde med dine evner til at træffe beslutninger, til at fokusere i det daglige arbejde og til at navigere mod fremtiden.

FORDELENE VED 6STYLES
Vi tror på effekten i 6styles i forbindelse med situationsbestemt ledelse, fordi værktøjet skaber grundlag for debat – og dermed refleksion over den enkelte leders ledelsesstil. 6styles giver virksomhedens ledere mulighed for at indgå i en virkelighedsnær diskussion af ledelsesmæssige dilemmaer. Dermed får du som leder mulighed for at forholde dig til konkrete situationer, hvor situationsbestemt ledelse kan være en nødvendighed.

Vil I høre mere om situationsbestemt ledelse?
Hos Comentor har vi arbejdet med udvikling og træning af ledere på alle niveauer siden 2002, og som en erfaren spiller i den danske konsulentbranche er vi specialister i at søge indsigt i den enkelte virksomhed og den enkelte leders behov for udvikling. Som konsulentvirksomhed hjælper vi dig med at identificere dine muligheder og udfordringer og giver dig dermed bedre grundlag for at kunne anvende situationsbestemt ledelse i din dagligdag.

I altid velkomne til at kontakte Jakob Møller Hansen, hvis I vil høre mere om situationsbestemt ledelse. Vi har flere års erfaring med 6styles, og vi ser frem til at skræddersy en løsning, som passer til jeres behov.