Forandringsledelse

Forandringsledelse

Den absolut vanskeligste ledelses disciplin!

Hvor svært kan det være

Hvad er forandringsledelse? I korte træk er det at træne ledere i at håndtere en organisations modstand i mod “noget” uden at miste momentum. 
Modstand overfor “noget” er helt naturligt, det er mere et spørgsmål om, hvordan du som leder bedst muligt håndterer den.

Hvor svært kan det være…
Faktum er, at vi som personer, ikke er lige forandringsparate. Det er vi som virksomheder nødsaget til at forholde os til. På godt og ondt. Vi reagerer forskelligt når forandringer rammer os. Vi vil f.eks. meget gerne have strøm fra vindmøller. Bare de ikke placeres i vores sommerhusområde, eller vi vil gerne optimere processer og gøre ting smartere, lige indtil det rammer vores afdeling! Lyder det bekendt? Det er helt normalt!

Forandringsvillighed og evne til at tilpasse sig, er afgørende egenskaber, for at begå sig i godt, i de fleste organisationer, og jo større organisationen er, des vigtigere er egenskaben.
I al ledelse af forandringer er klar og tydelig kommunikation altafgørende. Behovet for information bliver ofte underdrevet, og lederne formår ikke at skabe forståelse HELT ude i de spidse ender for, hvorfor forandringen er nødvendig. Skal man lykkes, bør ambitionen være, at alle i virksomheden skal have et klart billede af, hvad forandringen skal resultere i både for dem selv og for virksomheden. Det er altså afgørende, at man som ledelse formår at skabe en fælles fortælling om, hvorfor forandring er nødvendig. 

Det har vi jo fortalt
Forandringerne i kølvandet på Covid 19 blev skabt af frygt, som får de fleste til at ændre adfærd – hurtigt!

Så nemt går det jo ikke altid og mange oplever store udfordringer med at skabe de forventede resultater i forbindelse med implementering af eksempelvis ERP- eller CRM system, kunderejser, digitale arbejdsmetoder etc. Projekter som man har brugt oceaner af tid og ressourcer på kuldsejler, uden at komme helt i mål. Det er der nogle helt enkle årsager til, hvorfor vi træner ledere helt specifikt i:

  1. Tid – mange er alt for ambitiøse omkring, hvor meget de kan sætte i gang, samt hvor lang tid ting tager
  2. Kommunikation – medarbejderne forstår ikke hensigten med forandringen og reagerer gennem modstand 
lær at håndtere forandring
Actee Change er målrettet organisationer, der ønsker at mestre forandringsledelsens kunst. Som ønsker at forstå de reaktioner og modstande, der opstår hos de kolleger, der er en del af forandringen. Det er i særdeleshed også henvendt til både top- og mellemledergrupper samt -teams, der har til ansvar at eksekvere på de planer, som direktion og bestyrelse fremlægger.

Udbyttet af Forandringsledelse
Du og dine kollegaer får, blandt andet, indsigt i, hvordan mennesker reagerer på forandringer, og med udgangspunkt i denne viden lærer du at navigere og ikke mindst at hjælpe andre, til at gøre det samme. I samme ombæring får du viden om, hvordan du kan skabe engagement for forandring internt i organisationen – men også blandt eksterne interessenter. Du vil få forståelse for, hvordan du bedst tackler eventuel modstand, samt hvordan du kan fastholde de implementerede forandringsprocesser og integrere dem i organisationen. 

Forandringsledelse i rammen af Actee Change gamification giver organisationen et fælles sprog og et stærkere fundament for at drive små som store forandringsprojekter og det mindsker ikke mindst risikoen for forsinkelser, at de kuldsejler, overskrider budgetter og motivation går af fløjten.

læring må godt være sjovt
Hos Comentor er vi af den opfattelse, at sjov og nærværende pædagogik er lig med mere åbenhed og dermed mere modtagelighed, som i sidste ende udmønter sig i bedre resultater og varige forandringer i adfærd.

Actee Change er et værktøj og en læringsplatform med afsæt i John Kotter og Rick Mauers forandringsteorier. Værktøjet simulerer realistiske scenarier og dilemmaer vedrørende komplekse forandringsprocesser i en organisation, og med et hold af fiktive medarbejdere skal du navigere dig gennem forandringen sammen med din ledergruppe.

Formålet med at anvende Actee Change er at kunne visualisere virkelighedsnære problemstillinger, som deltagerne skal tage stilling til og træne sig igennem. Metoden kan skræddersys efter behov, og ligger oftest som en del af et forløb, hvor også Actee Leadship og situationsbestemt ledelse indgår. Det, fordi de to discipliner komplementerer hinanden særdeles godt.

Har I behov for en professionel partner?
Vi vil være en del af jeres resultat, og er du blevet nysgerrig på at høre mere om forandringsledelse i rammen af Comentor, så er du altid velkommen til at kontakte Jakob Møller Hansen for en uforpligtende drøftelse over en kop kaffe.