Fakta om /

Fælles fundament og retning


Vision – og strategiske horisonter


Målstyring fra top til bund

Hvornår bør I vælge Forretningsudvikling?

Når jeres virksomhed har behov for at revitalisere en eksisterende businessplan. Det kan skyldes, at der er identificeret nye forretnings- og markedsmæssige muligheder, og det kan ligeledes være fordi, der er uklarhed på, hvorledes der kan skabes samhørighed og sammenhængskraft i ledelsen og resten af organisationen. I ønsker at skabe sammenhæng mellem virksomhedens mission, vision og værdigrundlag, så de er tidssvarende i relation til markedet og konkurrenternes bevægelser.

Én af forudsætningerne for at skabe fremtidig vækst er at finde et fælles fundament og retning og herefter styre stringent mod disse inden for en veldefineret tidshorisont.

De indsatser, som i dag er styrende for jeres forretningsmæssige udvikling, er med al sandsynlighed ikke stringente og styrende mod virksomhedens overordnede strategiske fokusområder, ligesom mål og indsatser ikke er konkrete, målbare og forstået af organisationen. Der er således opstået et behov for at skabe tydelighed og sikre, at alle kender sine mål og sit ansvar for den samlede forretning.

Forside