Fakta om /

Forstå, forudse og håndtere de modstande en forandring naturligt medfører


Lede på situationen ud fra om der skal besluttes, fokuseres eller navigeres


Styrke eksekveringskraften i organisationen

Change Management

Forandringsvillighed og evne til at kunne tilpasse sig til ændringer er vigtige egenskaber for at kunne begå sig i en moderne organisation. Desværre oplever mange virksomheder stadig store udfordringer med at skabe de forventede resultater i forbindelse med deres projekter, fordi ledelsen ikke formår at fokusere på medarbejdernes reaktion på forandringer.

Ligeledes kan der være behov for ekstern konsulentbistand i forbindelse med komplekse forandringer i en virksomhed. Comentor har været en del af den danske konsulentbranche siden 2002, og vi har derfor en veludviklet forståelse for, at forandring er en forudsætning for, at udvikling kan finde sted.

Change Management – lær at håndtere forandring

Hos Comentor arbejder vi med Change Management, når virksomheder har behov for strukturering af de processer, de møder i forbindelse med forandringer. Med hvad er er Change Management egentlig for en størrelse?

I korte træk er Change Management en proces, som har til formål at få organisationen til at omstille sig til forandring. Processen er internationalt anerkendt og gennemprøvet med positive resultater i mange forskellige organisationer. Ligeledes er Change Management en essentiel del af den værktøjskasse, vi anvender til at skabe resultatorienterede forandringer i virksomheder.

Change Management er målrettet alle, der ønsker at mestre konkrete værktøjer til at initiere og drive forandringsprocesser og en større forståelse for deres rolle med at lede processen. Change Management henvender sig dog også til medarbejdere, der ikke nødvendigvis har ansvar for at drive forandringsprocesserne men som i kraft af deres rolle i organisationen er en naturlig del af disse. Change Management giver kort fortalt alle involverede parter viden om udbyttet af forandring, og hvordan forandring håndteres.

Udbyttet af Change Management

I løbet af et forløb med Change Management hos Comentor får du og dine kollegaer blandt andet indsigt i, hvordan andre reagerer på forandringer. Med udgangspunkt i denne viden lærer du at navigere i forandringsprocesser - og ikke mindst at hjælpe andre til at gøre det samme. I samme ombæring får du viden om, hvordan du kan skabe engagement for forandring internt i organisationen - men også blandt eksterne interessenter. Du vil ligeledes få forståelse for, hvordan du bedst tackler eventuel modstand mod forandring, og hvordan du kan fastholde de implementerede forandringsprocesser og integrere dem i organisationen.

Change Management giver samtidig organisationen et fælles sprog og et stærkere fundament for at forankre forandringer. Dermed bliver risikoen for forsinkelser, overskredne budgetter og mistet motivation mindsket væsentligt - og sandsynligheden for at forandringerne lykkes bliver ligeledes større.

Gør Change Management til en leg – læring må godt være sjovt

Hvis forandringsprocesser i en organisation skal være succesfulde, er det essentielt, at medarbejderne møder forandringerne med et åbent sind – ellers vil processen ikke lykkes. Modvillighed er i den grad en forhindring for vellykket forandring.

Hos Comentor er vi af den opfattelse, at sjov og nærværende pædagogik er lig med mere åbenhed – og dermed mindre modvillighed og bedre resultater. Af samme årsag anvender vi metoden Changesetter, når vi arbejder med Change Management og struktureret forandring i organisationer.

Changesetter er et værktøj og en læringsplatform, som trækker på spilelementer. Værktøjet simulerer realistiske scenarier og dilemmaer vedrørende komplekse forandringsprocesser i en organisation.

Formålet med at anvende Changesetter er at kunne visualisere virkelighedsnære problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med forandringsprocesser. Ligeledes er Changesetter i høj grad en brugbar metode i forbindelse med Change Management. Metoden kan skræddersys efter behov, så de dilemmaer, medarbejderne arbejder med undervejs, har relevans for organisationens aktuelle virkelighed.

Har I behov for en professionel partner?

I er altid velkomne til at kontakte os hvis I har brug for en professionel partner i forbindelse med implementering af forandringsprocesser i jeres virksomhed. Change Management er en struktureret og gennemprøvet metode, og med Comentor ved roret er dine forandringsprocesser i de bedste hænder. Vi har mange års erfaring med Change Management, og gennem anerkendende og inddragende metoder stræber vi benhårdt efter at blive en del af jeres resultat.

Forside