Vi er med før, under og efter

I Udvikling / Træning er vores omdrejningspunkt Forretningsudvikling, Ledelsesudvikling og Talentudvikling, hvor vi har specialiseret os inden for forandringsledelse og situationsbestemt ledelse.

Når vi designer et forløb, søger vi indsigt i jeres virksomhed for at afklare og visualisere de fælles mål, som vi sammen med jer skal arbejde hen imod. Vi vægter en direkte involvering af ledelsen højt, da vi ved, at det er derigennem, planer og initiativer eksekveres, og på den baggrund klæder vi ledere, teams og medarbejdere på til at håndtere udfordringer og forandringer gennem forbedring af måden, hvorpå I samarbejder, kommunikerer, udøver ledelse og tilgår jeres marked.

Efter vores mening forudsætter læring et højt aktivitetsniveau og en høj grad af involvering hos alle. Vi fokuserer på træning, sparring og opfølgning i vores udviklingsforløb ved at kombinere workshops med én-til-én sparring, fordi det giver direkte og målbare resultater og animerer til, at I når målet.

For at I kan bruge jeres erfaring fra forløbet og tænke det direkte ind i jeres hverdag, bruger vi simuleringsværktøjer og spil til at visualisere virkelighedsnære problemstillinger. Vi mener, at en sjov og nærværende pædagogik giver en høj grad af åbenhed for forandring og dermed også det bedste resultat. Alle opgaver og emner, der bringes op, relaterer sig direkte til de mål, vi ønsker at opnå sammen.

Kan I spotte talent i en af jeres kollegaer? Måske, måske ikke. Al erfaring peger på, at mange virksomheder har et uudnyttet potentiale blandt de eksisterende medarbejdere. Egen avl er at foretrække, hvis det er muligt, men hvem sidder med et stort, uforløst potentiale? Vi hjælper jer med at identificere, tiltrække, træne og udvikle virksomhedens talenter inden for salg og ledelse.

 

Forside