Ledelsesudvikling
Sanistål A/S

Saniståls opdrag til Comentor

Der er et ønske om at sikre en kontinuerlig udvikling af topledelsen og herunder synliggøre og skabe enighed om det ledelseskodeks, alle ledere fremadrettet bør virke indenfor. Ligeledes er der et stærkt ønske om, at topledelsen udvikler sig til at blive et endnu stærkere samlet team, som ser ens på de samlede mål og det ansvar, som hver enkelt påtager sig for helheden, samt udnytter hinandens styrker på tværs af ansvarsområder.

Forløbet skal medvirke til

  • At skabe en så stærk ledelseskultur som muligt på alle niveauer, således at de fremtidige vedvarende forandringer i såvel marked som internt kan håndteres under hensyntagen til at mindske den modstand imod forandringer, der altid vil være i en organisation, og fastholde et højt gear i udvikling af forretningen
  • At sikre, at den enkelte leder bliver involveret i udvikling af egne ledere og derved spiller en aktiv rolle i implementering af ny ledelseskultur samt bringer diskussioner, refleksioner og beslutninger ind i forløbet
  • At der fortsat fastholdes tempo og udvikling af forretningen, og at alle ledere bliver i stand til at håndtere dette tempo og herunder får en ramme at virke i, der sikrer, at man kan sige til og fra og derved bringe egen leder i spil for at komme hurtigst muligt videre med problemstillinger og daglige udfordringer.

Udbytte af vores samarbejde
Sanistål har med ledelsesudviklingsforløbet, som vi har gennemført i samarbejde med Comentor, fået et stærkere samlet ledelsesteam, der i endnu højere grad arbejder mod samme mål. Igennem forløbet er der sat ord på et fælles ledelseskodeks, hvor alle agerer inden for de samme rammer og følger de fælles spilleregler. Der er blevet stillet høje krav og forventninger til deltagerne og os som opdragsgivere. Lederne har fået konkrete værktøjer, der også i fremtiden vil bidrage til at skabe resultater i en hverdag under stadige forandringer.

Saniståls oplevelse af Comentor som leverandør
Comentor har fra første færd forstået at omsætte Saniståls opdrag til et forløb, der har haft det rigtige forhold mellem teori og praksis. Formidlingen af teorien har været solid og fungeret i samspillet med den mere ”legende” indlæring. Konsulenterne fra Comentor begår sig på alle niveauer af organisationen og har drevet ledelsesudviklingen på en nærværende og personlig måde under de givne rammer for ledelsesudviklingsforløbet. Comentor har i forløbet indgået som en naturlig sparringspartner for de involverede ledere og opdragsgiver.

 

Hans Henrik von Platen-Hallermund, direktør, Byg
Gitte Østergaard Futtrup, HR konsulent


Sanistål-koncernen har mere end 1.500 medarbejdere og er én stor international familie. Ud over et landsdækkende butiksnet i Danmark er Sanistål også repræsenteret i Baltikum, Tyskland og Polen. Sanistål har koncernhovedsæde i Aalborg samt kontorer i attraktive geografier i hele deres markedsområde.

Hos Sanistål får kunderne alt inden for VVS og VA, beslag, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal. Som en nytænkende grossist er de altid klar til at udfordre og skabe nye indkøbs-, kompetence- og logistikkoncepter, som udvikler kundens konkurrencekraft. Kunden bestiller online eller hos en af virksomhedens sælgere.

Forside