Kandidat
Seriøs og professionel tilgang til hele processen

Jeg har for nylig været igennem en rekrutteringsproces hos Comentor vedrørende et job som mellemleder indenfor økonomi og regnskab. Jeg fik igennem processen et særdeles positivt indtryk af Comentor, som havde en seriøs og professionel tilgang til hele processen.

Udover at præsentere selve jobbet, indhold og jobfunktion, gjorde Comentor ligeledes en seriøs indsats for også at præsentere andre centrale forhold, herunder arbejdsklima, kultur på arbejdspladsen, DNA for virksomheden, hvilket på lige fod med selve jobfunktionen er vigtige og helt centrale forhold i en rekrutteringsproces.

Dette resulterer i en situation, hvor der for såvel rekrutteringskonsulent som for kandidat skabes rigtig fine betingelser for at vurdere situationen og potentialet i det pågældende job.

Jeg kan, på baggrund af den for nylig gennemførte proces, give de bedste anbefalinger af Comentor.

 

Kandidat til mellemlederposition inden for økonomi og regnskab.

_________________________________________________________________________

Vores kandidater er sikret fuld anonymitet i en søgeproces, og af samme årsag er alle vidnesbyrd fra kandidater publiceret som anonyme udsagn. Ønsker du at få dette uddybet, er du velkommen til at kontakte os på info@comentor.dk.

Forside