Kandidat
Jeg følte mig prioriteret og værdsat

“Min oplevelse som kandidat hos Comentor er meget positiv. Jeg oplevede en stærk indlevelsesevne fra konsulentens side, dels i form af en oprigtig interesse i at afdække min faglige og personlige profil, men også i form af en nysgerrighed i forhold til at forstå og afdække mine krav og ønsker til et fremtidigt job samt min motivation i arbejdslivet. Konsulenten havde en meget præcis forståelse af jobbets indhold, muligheder og begrænsninger, ligesom forretningsforståelsen af virksomheden var meget udtalt. Dette hjalp mig i forhold til min egen vurdering af, om jobbet ville leve op til mine krav og forventninger eller ej.

Jeg blev gennem hele processen behandlet professionelt med den nødvendige diskretion, men også med tilpas meget kommunikation og opfølgning til, at jeg følte mig prioriteret og værdsat.”

 

Kandidat til position som HR-chef, kandidaten blev ikke tilbudt ansættelse.

_________________________________________________________________________

Vores kandidater er sikret fuld anonymitet i en søgeproces, og af samme årsag er alle vidnesbyrd fra kandidater publiceret som anonyme udsagn. Ønsker du at få dette uddybet, er du velkommen til at kontakte os på info@comentor.dk.

Forside