Forretningsudvikling
Hosta Industries A/S

Hosta Industries A/S opdrag til Comentor

Der er et ønske om at igangsætte en struktureret strategiproces, som skal sikre, at virksomheden får det bedst mulige afsæt for at udvide eksportaktiviteterne. Strategiprocesen skal sikre, at Hosta Industries A/S får rammesat den fremadrettede vækst gennem et centralt og styrende strategiarbejde.

Processen skal primært involvere direktion og sekundært ledergruppe, og skal efterfølgende kunne bringes videre ud i organisationen som værktøjskasse for øvrige ledere med en definering og præcisering af ledelsesdimensionen.

Strategien skal medvirke til

  • At skabe øget fokus på virksomhedens udvikling i år 2020 perspektiv
  • Sikre enighed om plan i direktion og bestyrelse
  • At danne grundlag og være styrende for udviklingen i henholdsvis salg, produktion og logistik
  • At alle med ledelsesmæssigt ansvar som direkte understøtter strategiarbejdet og dets eksekvering får udvidet det ledelsesmæssige repertoire

Udbytte af vores samarbejde
At få sat ord på vores strategi har været et godt redskab i hverdagen, således hele holdet i Hosta Industries A/S er blevet bevidst om, hvilken retning direktionen vil i fremadrettet.
Vi har fået nedfældet nogle konkrete mål, aktioner og deadlines, som vi følger sammen med vores bestyrelse og eksekverer sammen med vores organisation. Vi har fået bedre forståelse for, hvorfor ledergruppen tænker og agerer, som de gør, ved at arbejde konkret med personlighedsprofiler, ligesom vi har drejet Hosta Industries A/S fra en produktionsorienteret kultur til at være en salgsorienteret produktionsvirksomhed.

Hosta Industries A/S oplevelse af Comentor som leverandør
Comentor taler i et sprog, som vi som en ejerledet virksomhed kan forholde os til. De har været gode til at sætte sig ind i kulturen i en traditionsbundet virksomhed med en ny yngre ledelse.

 

Christian Mosevang, CEO and Group President


Hosta Industries A/S er en af de førende underleverandører til metalindustrien i både ind- og udland. Virksomheden tilbyder alt inden for pladebearbejdning – fra idé til færdigt produkt – og er en attraktiv samarbejdspartner inden for pladebearbejdning, kantpresning, spåntagning og rørskæring. Hosta er underleverandør inden for mange industrier og har en eksportandel på ca. 40%. Virksomheden er stiftet i 1973, beskæftiger ca. 70 medarbejdere og råder over 13.000 m2 velindrettede produktionslokaler i industrikvarteret i Hjallerup i Nordjylland. Siden sin start har Hosta haft en stabil og positiv udvikling og fremstår i dag som en moderne og velkonsolideret virksomhed.

Forside