Rekrutteringsforløb

Rekrutteringsforløb

Sådan går vi
til opgaven

comentor_rekrutteringsforløb

I tilbyder alle det samme – hvad er forskellen?

Vi bliver ofte spurgt ind til netop dette. Derfor har vi uddybet vores rekrutteringsforløb herunder, hvor du kan få yderligere information om, hvad der sker i hvert led af processen.

Vi udfører et grundigt stykke arbejde ved at få den nødvendige indsigt i virksomheden og jobbet. Det giver jer arbejdsro, mens vi identificerer det rigtige match til den pågældende stilling.


Vi er fleksible i samarbejdet med dig

Vi tilpasser processen efter jeres behov og ønsker – herved kan vi løfte de opgaver, som I ikke selv har ressourcerne eller kompetencerne til, og I har stadig mulighed for at deltage i de dele af processen, som I finder relevante. Vi vil altid gerne drøfte, hvor i processen vi skaber størst mulig værdi for jer

"Vi tilpasser processen efter jeres behov og ønsker"

1. indsigt

 • Ved et opstartsmøde skaber vi grundlaget for en effektiv rekruttering gennem en målrettet, styret og struktureret dialog i rammen af virksomhedens strategi og vækstplaner
 • Vi analyserer eksisterende behov samt fastlægger mål og succeskriterier for stillingen, hvorpå vi udarbejder en formel aftale, der beskriver virksomhedsprofil, jobprofil og personprofil

2. tiltrækning

 • Vi fastlægger en medieplan og udarbejder annonce, som publiceres på udvalgte medier
 • Vi tilrettelægger en searchstrategi og iværksætter tiltrækning gennem sociale medier, proaktiv bearbejdning af netværk samt søgning i vores CV-database og andre relevante databaser
 • Vores research-team afdækker markedet for relevante profiler og arbejder proaktivt med tiltrækning af kandidaterne. Der oparbejdes en pulje med potentielle kandidater (longlist), og gennem målrettet kommunikation præsenterer vi virksomheden og stillingen med henblik på at skabe motivation for videre dialog

3. analyse

 • Forud for dybdeinterviewet gennemfører vi indledende screening med det felt af kandidater, der på baggrund af indledende dialog og CV matcher jobbet. Med udgangspunkt heri udvælger vi de kandidater, som inviteres til et dybdeinterview (shortlist)
 • Et dybdeinterview af to til tre timers varighed tager udgangspunkt i det, vi kalder adfærdsmodellen, og afdækker følgende:
 • Viden – uddannelse og erfaring
 • Færdigheder – de kompetencer, personen bringer direkte ind i jobbet fra første dag
 • Holdninger – attitude og etik/moral
 • Personlighed – arv og miljø
 • Miljø – hvor personen trives bedst
 • Motivation – hvad der driver personen
 • Interviewet suppleres med en personprofil og assessment værktøjer målrettet stillingstype og -indhold
 • Lønforventning afstemmes i forhold til opdraget
 • Vi indhenter altid referencer, der understøtter kandidatens samlede vurdering

4. match

 • På baggrund af analysen udvælger vi de kandidater, der bedst matcher job- og personprofil
 • Vi vurderer endvidere kandidaternes potentiale for yderligere udvikling i virksomheden
 • Slutteligt præsenteres finalefeltet, hvor vi tilstræber, at kandidaterne har forskellige tilgange til at udfylde stillingens mål- og succeskriterier

5. beslutning

 • På baggrund af det udarbejdede materiale og vores indsigt sparrer vi med virksomhed og kandidat omkring den endelige beslutning

6. opfølgning

 • Efter personen er startet i jobbet, gennemfører vi onboarding via to til tre opfølgningssamtaler med kandidaten og ansættende leder

En del af jeres resultat

få mere at vide om vores rekrutteringsforløb