Fakta om /

Forstå, forudse og håndtere de modstande en forandring naturligt medfører


Lede på situationen ud fra om der skal besluttes, fokuseres eller navigeres


Styrke eksekveringskraften i organisationen

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse er en teori, som tager udgangspunkt i, at alle mennesker er forskellige - og giver virksomhedens ledere en række konkrete værktøjer, som gør det nemmere for dem at afstemme deres ledelsesstil efter den enkelte medarbejder i virksomheden. Således er teorien anvendelig for ledere på alle niveauer.

Situationsbestemt ledelse – ledelse med mennesket i centrum

En alsidig medarbejderstab giver rum til udvikling og til at kunne supplere hinanden på kryds og tværs. Men mangfoldighed i organisation kan også betyde, at det kan være svært at være leder, fordi din ledelsesstil ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig for alle virksomhedens medarbejdere.

Mange ledere har tendens til at foretrække en bestemt ledelsesstil og formår ikke at tilpasse sig til den enkelte medarbejder og situation. Det er ærgerligt, for når lederen ikke kan veksle mellem forskellige ledelsesstile, går det udover virksomhedens resultater.

Situationsbestemt ledelse handler derfor i høj grad om at lede med mennesket i centrum. For hvis du som leder ønsker at tilpasse din stil til den enkelte medarbejder, må du også have et godt kendskab til dine medarbejdere som mennesker.

6styles – hvilken leder er du?

Hvis du vil arbejde med situationsbestemt ledelse og blive en bedre leder, er det først og fremmest afgørende, at du kender din egen ledelsesstil.

Hos Comentor arbejder vi derfor med udgangspunkt i læringsværktøjet 6styles. I forbindelse med et forløb i situationsbestemt ledelse vil du få en introduktion til Goleman’s 6 ledelsesstile – og dermed få en bedre forståelse for din egen ledelsesstil.

Er du den autoritære eller den demokratiske leder? Er du den tilknyttende eller den temposættende leder? Eller er du den visionære eller den coachende leder?

Under forløbet vil vi desuden arbejde med dine evner til at træffe beslutninger, til at fokusere i det daglige arbejde og til at navigere mod fremtiden.

Fordelene ved 6styles

Vi tror på effekten i 6styles i forbindelse med situationsbestemt ledelse, fordi værktøjet skaber grundlag for debat – og dermed refleksion over den enkelte leders ledelsesstil. 6styles giver virksomhedens ledere mulighed for at indgå i en virkelighedsnær diskussion af ledelsesmæssige dilemmaer. Dermed får du som leder mulighed for at forholde dig til konkrete situationer, hvor situationsbestemt ledelse kan være en nødvendighed.

Vil I høre mere om situationsbestemt ledelse?

I altid velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om situationsbestemt ledelse. Vi har flere års erfaring med 6styles, og vi ser frem til at kunne skræddersy en løsning, som passer til jeres behov.

Forside