Rekrutteringsproces

Sådan går vi til opgaven

”I tilbyder alle det samme – hvad er forskellen?” Vi bliver ofte spurgt ind til netop dette. Derfor har vi uddybet vores rekrutteringsproces herunder, hvor du kan få yderligere information om, hvad der sker i hvert led af processen. Vi udfører et grundigt stykke arbejde ved at få den nødvendige indsigt om virksomheden og jobbet. Det giver jer arbejdsro, mens vi identificerer det rigtige match til den pågældende stilling.

 • Ved et opstartsmøde skaber vi grundlaget for en effektiv rekruttering gennem en målrettet, styret og struktureret dialog i rammen af virksomhedens strategi og vækstplaner
 • Vi analyserer eksisterende behov samt fastlægger mål og succeskriterier for stillingen, hvorpå vi udarbejder en formel aftale, der beskriver virksomhedsprofil, jobprofil og personprofil

 

 • Ved Selection fastlægger vi en medieplan og udarbejder annonce for stillingen, som slås op på udvalgte medier
 • Ved Search tilrettelægger vi en searchstrategi og iværksætter tiltrækning gennem sociale medier, proaktiv bearbejdning af netværk samt søgning i vores CV-database

 

 • Forud for et dybdeinterview gennemfører vi en indledende screening med det felt af kandidater, der på baggrund af ansøgning og CV matcher jobbet. På den baggrund udvælger vi et antal kandidater, som inviteres til et dybdeinterview
 • Et dybdeinterview af cirka tre timers varighed afdækker følgende på udvalgte kandidater:
  • Viden – uddannelse og erfaring
  • Færdigheder – de kompetencer, personen bringer direkte ind i jobbet fra første dag
  • Holdninger – attitude og etik/moral
  • Personlighed – arv og miljø
  • Miljø – hvor personen trives bedst
  • Motivation – hvad der driver personen
 • Interviewet suppleres med en personprofil, assessment testværktøjer målrettet stillingstype og -indhold
 • Lønforventning afstemmes i forhold til opdraget
 • Vi indhenter altid referencer, der understøtter kandidatens samlede vurdering

 • På baggrund af analysen udvælger vi de kandidater, der matcher job- og personprofil
 • Vi vurderer endvidere kandidaternes potentiale for yderligere udvikling i virksomheden
 • Slutteligt præsenteres finalefeltet, hvor vi tilstræber, at kandidaterne har forskellige tilgange til at udfylde stillingens mål- og succeskriterier

 • På baggrund af det udarbejdede materiale og vores indsigt sparrer vi med virksomhed og kandidat omkring om den endelige beslutning

 • Efter personen er startet i jobbet, gennemfører vi onboarding via to til tre opfølgningssamtaler med kandidaten og ansættende leder

Vi er fleksible i samarbejdet med dig

Vi tilpasser processen efter jeres behov og ønsker – herved kan vi løfte de opgaver, som I ikke selv har ressourcerne eller kompetencerne til, og I har stadig mulighed for at deltage i de dele af processen, som I finder relevante. Vi vil altid gerne drøfte, hvor i processen vi skaber størst mulig værdi for jer.

Forside