Fakta om /

Afklaring af personers match og potentiale i forhold til specifik stilling


Second opinion og vurdering af job- og personlighedsprofil


Afklaring af et teams styrker, svagheder og udviklingsområder

Hvornår bør I vælge P­­­­­­ersonvurdering / Teamvurdering?

Når I har flere potentielle kandidater såvel internt og eksternt, som I ønsker en vurdering af i forhold til en specifik stilling, er Personvurdering / Teamvurdering den bedste løsning. Vi udfører en hurtig og effektiv vurdering af både kandidater og teams i forhold til job og personlighedsprofil.

Personvurdering / Teamvurdering er ligeledes den ydelse, vi anbefaler i situationer, hvor det er relevant for virksomhedens mål, at medarbejdere eller lederteams bliver omplaceret eller får nye opgaver og ansvar eller ved organisationsændringer, hvor opgaver og roller skal fordeles på nye måder eller på nye medarbejdere. Her giver vi en vurdering af, hvorledes en medarbejder eller et lederteam udvikler sig bedst muligt i forhold til den fremtidige vækst, som tegner sig.

Personvurdering / Teamvurdering er en ideel ydelse, når I ønsker en vurdering af potentialet hos medarbejdere og ledere i forhold til forfremmelse og karriereplanlægning og er dermed en sikring af jeres virksomheds og medarbejderes udvikling.

Personvurdering / Teamvurdering er den objektive second opinion, der understøtter, be- eller afkræfter jeres egen vurdering.

 

Forside