Onboarding

Onboarding

Onboarding sikrer
din investering i en
ny medarbejder

comentor_onboarding

Hos Comentor ser vi god onboarding som en essentiel tilføjelse til investeringen i din nye medarbejder. Pre-onboading og onboarding sikrer oplevelsen af en succesfuld rekruttering for såvel kandidat som ansættende virksomhed, og det lægger kimen til et bæredygtigt og frugtbart samarbejde – og ikke mindst hurtig værdiskabelse.

Med Comentors samlede mængde af rekrutteringserfaring er vi specialister på området. Vi hjælper dagligt virksomheder i hele eller dele af en ressourcekrævende rekrutteringsopgave. Og vi følger kandidaterne – som vi ofte finder gennem professionel search helt til dørs ved bl.a. at gennemføre opfølgningssamtaler for såvel kandidatens som virksomhedens og vores egen skyld.

Hvad er onboarding?

Onboarding er den styrede indsats med at inkludere din nye medarbejder i organisationen; fra kontrakten er underskrevet, over første arbejdsdag, og til at din nye medarbejder er en integreret del af virksomheden.

Som udvalgt til et nyt job kradser man som regel i jorden for at komme i gang. Derfor er det en god idé at overveje, hvilken viden jeres udvalgte kandidat kan tilføres allerede inden første arbejdsdag. Samtidig virker det fordrende for et godt samarbejde at ’tjekke ind’ hos sin kommende medarbejder under det opsigelsesvarsel, der oftest adskiller jer fra at starte samarbejdet. I populær tale pre-boarding.

Det er også en fordel at tilsende jeres nye menneskelige aktiv en plan for, hvordan den første måned i hovedtræk vil tage sig ud. Overvej eksempelvis:

  • Hvordan du får sat vedkommende ind i kerneforretningen og dens processer
  • Hvornår medarbejderen møder sine vigtigste kolleger, medarbejdere eller kunder
  • Hvem der sikrer grundig introduktion til IT, systemer og måske endda kantine
  • Om det er en idé at tage på road-trip til øvrige lokationer
  • En velkomstgave og et login, der faktisk virker, på første arbejdsdag

Vores oplevelse er, at der mange steder er godt styr på onboarding af de kandidater, vi identificerer til nye positioner. Alligevel undres vi til tider over, hvor stor en del af opgaven med at implementere nye medarbejdere, der ”reddes” af en imødekommende kultur, tålmodighed og fleksibilitet hos alle parter. Vi ser gerne, at flere virksomheder går mere systemisk og strategisk til værks med skemalagt, beskrevet og ansvarsfordelt onboarding. Risikoen for, at en ellers succesfuld rekruttering forliser pga. at ny medarbejder ikke støttes i ombordstigningen, er simpelthen for markant. Derfor siger vi:

Du skal forsikre investeringen i din nye medarbejder med onboarding
– og vi hjælper gerne!

"GIV DIN NYE MEDARBEJDER EN OPTIMAL START”

En del af jeres resultat

Få hjælp til at sikre succesfuld onboarding
og værdiskabende medarbejdere – kontakt os