Kandidatvurdering

Kandidatvurdering

Få kortlagt potentialet hos nuværende og kommende medarbejdere

comentor_kandidatvurdering

Når I har flere potentielle kandidater såvel internt som eksternt, som I ønsker en vurdering af i forhold til en specifik stilling, tilbyder vi en hurtig og effektiv vurdering i relation til job- og personlighedsprofil.

Vi anbefaler også en vurdering i situationer, hvor det er relevant for virksomhedens mål, at medarbejdere eller lederteams bliver omplaceret eller får nye opgaver og ansvar eller ved organisationsændringer, hvor opgaver og roller skal fordeles på nye måder eller på nye medarbejdere. Her giver vi en vurdering af, hvorledes en medarbejder eller et lederteam udvikler sig bedst muligt i forhold til den fremtidige vækst, som tegner sig.

En vurdering er ligeledes en ideel ydelse, når I ønsker en vurdering af potentialet hos medarbejdere og ledere i forhold til forfremmelse og karriereplanlægning. Gennem en kortlægning af potentialet sikrer I jeres virksomheds og medarbejderes udvikling.

En vurdering er den objektive second opinion, der understøtter, be- eller afkræfter jeres egen vurdering.

"få en vurdering af potentialet hos medarbejdere og ledere"

En del af jeres resultat

Få hjælp til at vurdere personer eller teams