Fakta om /

100% anonymitet og diskretion


Strategisk position der skal styrke nuværende ledelsesstruktur


Bestyrelsesopdrag du er sat til at realisere

Headhunting

Fejlansættelser er ressourcekrævende. Til gengæld kan rekruttering af en medarbejder med det rette talent være lig med øjeblikkelig værdi for jeres virksomhed. Derfor kan det også betale sig at overlade ansvaret for jeres headhunting til en professionel rekrutteringspartner som Comentor.

Som rekrutteringsvirksomhed er det vores job at finde kvalificerede medarbejdere til det danske erhvervsliv, og vi har stor erfaring med at screene og udvælge personale, der skaber resultater. Dermed kan jeres virksomhed fokusere på jeres kerneydelse uden at skulle tænke på at bruge unødvendige ressourcer på en headhuntingproces, som måske viser sig at være fejlslagen i sidste ende. Det kan altså spare jeres virksomhed for både tid og penge at lade Comentor stå for jeres headhunting.

Headhunting – spar tid og penge

Fejlansættelser er ressourcekrævende. Til gengæld kan rekruttering af en medarbejder med det rette talent være lig med øjeblikkelig værdi for jeres virksomhed.

Ligeledes er det afgørende, at headhunting-processen bliver varetaget med fin føling og forståelse for den virkelighed, jeres virksomhed befinder sig i. Derfor tager vi altid udgangspunkt i jeres konkrete situation, når vi arbejder med headhunting.

Andre fordele ved ekstern headhunting

Foruden de tids- og pengemæssige besparelser er der også andre fordele i at overlade jeres rekruttering til Comentor. Som rekrutteringsfirma er vi neutrale, og jeres virksomhed vil derfor kunne undgå eventuelle problemstillinger, som rekruttering kan medføre, når I outsourcer processen til os. Som ekstern headhunter kan vi eksempelvis bedre tillade os at søge potentielle kandidater hos konkurrerende virksomheder, uden at det skaber komplikationer for jeres virksomhed.

I kraft af vores ekspertise inden for headhunting er vi desuden mere diskrete - eksempelvis i forbindelse med situationer, hvor I planlægger at afskedige en medarbejder eller en leder og ønsker at finde ny, kvalificeret arbejdskraft til at bestride stillingen uden at skabe for meget røre.

Der er naturligvis afgørende, at headhuntingprocessen bliver varetaget med fin føling og forståelse for den virkelighed, jeres virksomhed befinder sig i. Derfor tager vi udgangspunkt i jeres konkrete situation, når vi arbejder med headhunting, og I er sikret en skræddersyet løsning, når I samarbejder med Comentor.

Rekrutteringsprocessen

For at sikre de bedste resultater, tager headhunting hos Comentor afsæt i en velafprøvet rekrutteringsproces, som har til formål at kunne identificere det rette match.

Med udgangspunkt i jeres virksomheds strategi og vækstplaner analyserer vi behov og forventninger til stillingen. Herefter tilrettelægger vi en searchstrategi og bearbejder proaktivt vores netværk af potentielt egnede kandidater.

Når vi har fundet eventuelle matches i vores CV-database, inviterer vi kandidaterne til dybdeinterviews af tre timers varighed. Dybdeinterviewet har til formål at kortlægge kandidatens færdigheder, personlighed og motivation. Kort sagt de kvalifikationer og forudsætninger, der er grundlaget for kandidatens egnethed til at kunne indgå effektivt i lige netop jeres organisation.

Headhunting – find den rette medarbejder i første forsøg

I forbindelse med headhunting leder vores researchers målrettet efter den kandidat, der passer ind i jeres virksomhed. Kort sagt sigter vi lige på kornet og sikrer dermed, at jeres nye medarbejder er det perfekte match.

Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi i samarbejde med jeres virksomhed den endelige beslutning. Vi har god erfaring med personvurdering og kan derfor bedre give et professionelt og kvalificeret estimat af en potentiel kandidats evne til at kunne begå sig både fagligt og personligt i virksomheden.

Efter ansættelse gennemfører vi opfølgningssamtaler for at sikre, at resultatet af headhuntingprocessen er tilfredsstillende for alle parter. Hos Comentor er vi meget bevidste om, at vi aldrig er bedre end vores sidste opgave, og derfor er kontinuerlig udvikling en vigtig del af vores arbejde med headhunting.

Skal vi finde jeres nye medarbejder?

Vi hører gerne fra jeres virksomhed, hvis vi skal være jeres rekrutteringspartner i forbindelse med headhunting af jeres nye medarbejder.

Vi har arbejdet med rekruttering og headhunting siden 2002, og vi har ligeledes mange års erfaring som kvalificerede headhunters i Aalborg og resten af Danmark. Gennem fleksibilitet, effektivitet og kvalitet leverer vi ydelsen, der matcher jeres behov - og vi stræber benhårdt efter at lykkes hver gang.

Forside