Fakta om /

Fælles fundament og retning


Vision – og strategiske horisonter


Målstyring fra top til bund

Forandringsledelse

Hvad er forandringsledelse? I korte træk er det en disciplin, som har til formål at lære medarbejdere i virksomheder at tilpasse sig forandring.                                                                                    

Men hvorfor er der i det hele taget brug for forandring og for at forlade det trygge og forudsigelige, hvis det har virket upåklageligt indtil nu? Ganske enkelt fordi en statisk virksomhed er en virksomhed, der ikke udvikler sig.

Forandringsledelse – strukturering af forandringsprocesser

Desværre er det ikke altid, at alle medarbejdere er lige omstillingsparate. Det er imidlertid afgørende, at en organisation formår at omstille sig som et hele, når der skal implementeres forandringsprocesser. Det er dog ikke altid, at ledelsen i en virksomhed selv har de rette værktøjer til at kunne gribe forandringerne an og kommunikere de nødvendige budskaber.

Derfor kan der være behov for en professionel sparringspartner, som formår at navigere medarbejderne sikkert igennem forandringsprocessen med optimale resultater til følge. Hos Comentor påtager vi os gerne ansvaret for at stå for ledelse af forandringer i jeres virksomhed, og vi kan hjælpe jer med at igangsætte og drive forandringsprocesser. Med udgangspunkt i vores erfaring bidrager vi med viden, som letter processen.

For ledere og andre, som er direkte involveret i implementeringen af forandringsprocesser, vil viden om forandringsledelse, forståelse for deres egen rolle i processen og konkrete værktøjer til strukturering være vigtige forudsætninger for at skabe succes med forandring. Men medarbejdere, som måske ikke er direkte involveret i at drive processerne, vil også have gavn af viden om forandringsledelse, da de i kraft af deres involvering i organisationen er en naturlig del af forandringsprocessen.

Forandringsledelse og kommunikation

Effektiv forandringsledelse er baseret på klar kommunikation. Hvis ledelsen ikke formår at kommunikere forandringsvisionen ud til virksomheden, vil medarbejderne aldrig kunne se formålet med forandringsprocesserne. Alle i virksomheden skal have en klar vision for, hvad forandringen skal resultere i – på såvel det personlige som det økonomiske plan. Det er altså afgørende, at du som leder formår at skabe en fælles forståelse for, hvorfor forandring er nødvendig - at du får skabt en brændende platform.

Men du skal også kunne involvere dine medarbejdere, så de ikke føler, at der bliver truffet beslutninger over hovedet på dem. Derfor handler forandringsledelse i høj grad også om at give plads til frustrationer.

Vi har 15 års erfaring med forandringsledelse

At mangel på dynamik er synonym med kort udløbsfrist, ved vi alt om hos Comentor, hvor vi har arbejdet med forandringsledelse og været en del af den danske konsulentbranche siden 2002. Derfor er vi naturligvis også selv opmærksomme på, at vi aldrig selv er bedre end vores sidste opgave, og vi stræber af samme grund efter at opretholde en dynamisk tilgang til vores arbejde.

Den tilgang har vi altid med i baghovedet, når vi arbejder med forandringsledelse. Med afsæt i egne erfaringer og velafprøvede metoder inden for forandringsledelse samt fleksibilitet, eksekvering og sparring guider vi sikkert organisationens medarbejdere igennem forandringsprocessen. Og vi er ikke bange for at bruge os selv som det gode og dårlige eksempel.

Med os ved roret vil I få indsigt i, hvordan mennesker reagerer på forandring, og hvordan I kan tackle omstilling i organisationen. I samme ombæring vil vi fokusere på, hvordan I håndterer eventuel modvillighed, og hvordan I kan gøre forandringerne til en integreret del af organisationen - og dermed mindske sandsynligheden for forsinkelser og øge chancen for, at forandringsprocesserne lykkes.

Vi vil være en del af jeres resultat

Kontakt os allerede i dag, hvis I ønsker en skræddersyet og struktureret løsning inden for forandringsledelse, der kan hjælpe jer sikkert igennem jeres forandringsprocesser.

Vi vil være en del af jeres resultat, og vi stræber benhårdt efter at gøre jeres visioner til virkelighed. Vi arbejder naturligvis med respekt for lige netop jeres virksomhed og med øje for de mål, I ønsker at opnå.

Forside