Fakta om /

Fælles fundament og retning


Vision – og strategiske horisonter


Målstyring fra top til bund

Employer Branding

Effektiv Employer Branding er et strategisk værktøj, som har til formål at påvirke en modtagergruppes opfattelse af jeres organisation. Modtagergruppen kan være virksomhedens omverden – men også egne ansatte. Employer Branding er altså en disciplin, som har til hensigt at styrke tiltrækning af såvel nye medarbejdere som fastholdelse af nuværende.

Comentor har siden 2002 været en del af den danske konsulentbranche, og vi har mange års erfaring med Employer Branding på strategisk og taktisk niveau. Med udgangspunkt i jeres virksomheds værdier, profil og identitet sørger vi for at fastslå jeres position som en attraktiv arbejdsplads.

Employer Branding i praksis

Kort sagt handler Employer Branding om at adskille sig fra konkurrenterne og skabe et employer brand. Et godt employer brand kommer dog ikke af sig selv, og disciplinen handler derfor i høj grad om at skabe et attraktivt og unikt billede af den enkelte stilling og virksomheden generelt.

Hvis det skal lykkes, er det dog afgørende, at I selv har en klar opfattelse af disse. Endnu vigtigere er det, at vi som sparringspartner evner at få indsigt i jeres virksomhed, hvis vi skal kunne levere ydelser, der skaber resultater. Derfor vil der altid ligge en grundig analyse til grund for Employer Branding strategien, som har til hensigt at skabe en klar sammenhæng mellem identitet, image og profil.

Begrebet Employer Branding dækker over en bred kam af proaktive tiltag – herunder analyse, strategi, intern og ekstern kommunikation samt mange andre. Tilsammen udgør de grundlaget for omverdenens opfattelse af jeres virksomhed, og ligeledes er de hver især vigtige strategiske værktøjer, hvis I ønsker at positionere jer som en attraktiv og unik spiller.

Hvorfor er Employer Branding nødvendigt?

Gode kandidater hænger desværre ikke på træerne, og derfor er Employer Branding et vigtigt værktøj i kampen om de gode medarbejdere.

Hvis potentielt kvalificerede kandidater til en stilling i jeres virksomhed er tilfredse og komfortable i deres nuværende stilling og ikke ser nogle umiddelbare fordele i at skifte job, vil der ikke være et grundlag for at tiltrække de rette matches. Ligeledes kan nuværende medarbejderes opfattelse af jeres virksomhed i sidste ende betyde, at de vælger at forlade jer til fordel for en anden virksomhed.

Skal vi gøre jer mere synlige?

Med over 15 års erfaring med rekruttering i det danske erhvervsliv er Comentor et af konsulentbranchens bedste bud på en seriøs sparringspartner i forbindelse med Employer Branding.
Kontakt os allerede i dag, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan gøre for at styrke jeres employer brand.

Forside