Rekruttering / headhunting
Vi leverer ydelsen, der matcher jeres behov

Rekruttering / HeadhuntinG

Kvalitet; Fleksibelt og effektivt

En solid rekrutteringsproces er alfa og omega, når jeres virksomhed ønsker at ansætte medarbejdere, der matcher på både det professionelle og det personlige plan. 

Vi støtter primært i at identificere og matche chefer, mellemledere samt specialister. Vores ydelser retter sig primært mod Search og Executive Search, og oftest resulterer vores indledende samarbejder i tætte og længerevarende partnerskaber med vores kunder.

Vi går tæt på
Vores styrke er evnen til at opnå den grad af indsigt i jeres virksomhed, der skaber grundlaget for det helt rigtige match, og som følges til døren med onboarding efter ansættelse. Vi udfordrer jeres egen oplevelse af situationen og bibringer vores syn på, hvorledes vi ser denne, op mod virkeligheden, således det ikke blot bliver en erstatning men også udnytter muligheden for at retænke såvel person som position. 

Erfarende researchere
At identificere de rette kompetencer, kan til tider være som at finde en nål i en høstak. Vi prioriterer derfor stærke research-kompetencer og benytter proaktivt vores mangeårige erfaring og stærke netværk til at identificere det rette kandidatfelt. Vi anvender de nyeste og bedste metoder, for at præstere den mest relevante long- og shortlist, som også inkluderer stor aktivitet på SOME platforme.

Vi er jeres ansigt udadtil
For os handler det om at agere på vegne af jer og fremstå som en troværdig og anerkendende partner, og er meget opmærksomme på at skabe en imødekommende stemning, der giver kandidaten en god oplevelse og et fortroligt rum. Vi vægter én-til-én-dialogen højst og anvender kun de personprofiler og kognitive tests, der er nødvendige som et supplement til interviewet.

For at sikre, at vi til enhver tid leverer en høj grad af kvalitet, anvender vi aktivt både virksomheds- og kandidatevalueringer via vores samarbejde med Search Danmark og Rambøll. De kontakter efter endt opgave, begge parter og evaluerer oplevelsen (også de der ikke fik jobbet). Det kan du læse mere om her.

Menu