Metode og pædagogik

Metode og pædagogik

velafprøvet teori, gamification og træning i praksis

Træning, træning og træning

Ved at forstå jeres forretningsmæssige udfordringer, natur og kompleksitet evner vi gennem vores nærvær og høje grad af oprigtighed at blive en del af jeres forretning og således i stand til direkte at påvirke jeres resultater sammen med de involverede ledere og medarbejdere.

Det ligger dybt i vores natur at stræbe efter, at resultatet bliver indfriet, og vi kan slippe taget igen, når vi sammen vurderer, at I er i stand til at drifte indsatserne videre. Vi tror ikke, at der findes et quick fix, men at det er gentagelse af nye mønstre, som gør forskellen. Det tager tid, og derfor strækker vores forløb sig oftest fra seks til 12 måneder.

Vi arbejder indefra og ud, og når vi indgår i et samarbejde, er det altafgørende, at vi forstår værdikæderne i forretningen, da vi af erfaring ved, at nye og bedre resultater sker gennem ændret adfærd og inkorporering af nye vaner. Vi gennemfører én-til-én interview med nøglepersoner. Dette skaber grundlag for, at vi overfor ledelsen, kan komme med præcise anbefalinger til igangsætning af initiativer. Vores samarbejdspartnere fortæller, at vi er jordnære og praktisk orienterede, samt at vi evner at omsætte gængs teori til brugbare værktøjer i en direkte kommunikationsform.

Når vi afholder workshops, anvender vi online simuleringsspil til at visualisere hverdagens dilemmaer og skabe diskussion om, hvorledes I som virksomhed kan håndtere ledelsesmæssige problemstillinger. Efter hver workshop definerer hver deltager to til tre konkrete udfordringer fra den enkeltes dagligdag, og disse sparrer vi omkring, når vi gennemfører én-til-én sessioner mellem hver workshop.

I ethvert forløb forholder vi os kontinuerligt til indholdet og vægtning af samme og justerer, sammen med ledelsen, såfremt det vurderes nødvendigt. Vi ønsker at være en del af jeres resultat, og det kræver, at vi tør sætte hånden på kogepladen og ligeledes, at I er klar til at tage imod.