R&D Vibration Engineer

Udførende i ”tænketank”-funktion

Vestas aircoil har gennem længere tid bevæget sig fra at være en traditionel smedevirksomhed til en moderne og teknologidrevet virksomhed, som nu sætter yderligere fokus på udvikling af R&D funktionerne. Derfor er der behov for en Vibration Engineer, som et væsentligt parameter i at fastholde og udbygge nuværende kunderelationer, hvilket ikke er et område man har arbejdet specifikt med tidligere hos Vestas aircoil. For nuværende er der placeret to ph.d. på det område, fra hvem du skal tage over.

Du får direkte reference til en særdeles dedikeret Group R&D direktør, og bliver en del af det globale R&D team i en virksomhed, som i dag er blandt top 3 på globalt plan inden for segmentet – og lige om lidt ligger nr. 1.

Mantraet hos Vestas aircoil er; gennem forskning finder vi løsningen på morgendagens kølerudfordringer gennem fokus på digitale modeller og digital twin, for derigennem at få ny viden om levetid af kølere.

Forbedringer og ny funktionalitet til strategiske salgsprojekter

Du bliver ansvarlig for analyse af egenfrekvens samt respons på motorvibrationer af ladeluftkølere og varmevekslere, hvilket omfatter forbedringer og ny funktionalitet til understøttelse af strategiske salgsprojekter. Derudover får du ansvar for validering af design af software til varmevekslere med eksperimentelle data – både fra intern test og kundefeedback. Sluttelig får du en central rolle i tilskudsprojekter som vibration ekspert.

Dine primære opgaver:

  • Definére-planlægge-udføre digital modellering (Finite Element) af varmevekslerens respons på vibrationer/svingninger samt dens levetid
  • Validere modeller for respons på vibrationer med eksperimentelle data.
  • Undersøge og udforske dynamiske randbetingelser med det mål at opnå en korrekt dynamisk karakerisering af varmevekslere.
  • Ansvar for eksperimentel og operationel modal analyse
  • Ansvar for den digitale modellering af vibrationsaspekter omkring køledesign. Herunder rapportering og konklusioner af designændringer med kundens godkendelse
  • Bidrage til de strategiske mål for analyser til at bestemme en varmevekslers levetid
  • Øge bevidsthed og udbrede viden om randbetingelser, interaktionen mellem varmeveksler og motor, samt hvordan dette har indflydelse på levetid.
  • Gennemføre godkendte projekter fra projektkomité, som kræver ekspertise i vibrationer.
  • Være aktiv i at søge tilskudsprojekter, identificere potentielle partnere, projektbeskrivelse og projektskrivning i forbindelse med indsendelse af ansøgninger – herunder samarbejde med eksterne konsulenter
  • Netværke med potentielle partnere omkring tilskudsprojekter

For at opnå succes i funktionen skal du evne at supportere strategiske salgsprojekter med valideret designsoftware til konkurrencedygtige og pålidelige kølerudformninger. Dernæst skal du medvirke proaktivt i overgangen til en teknologibaseret virksomhed samt afslutte, rapportere og konkludere godkendte projekter fra projektkomitéen vedrørende tid, plan og budget. Endelig er det væsentligt, at du bidrager aktivt i at fremme deltagelsen i tilskudsprojekter både internt og eksternt.

God erfaring fra industrivirksomhed og komplicerede FEA-analyser

Din uddannelsesbaggrund er forventeligt energi- eller mekanikingeniør, og du har gennem din karriere opnået god erfaring fra industrivirksomheder og komplicerede FEA-analyser. Du har erfaring med eksperimentel og numerisk analyse i forhold til vibrationer, ligesom du kan foretage styrke- og svingningsmæssig analyse og dimensionering af produkter. Har du erfaring med Python, er det en fordel.

Gennem dit arbejde har du beskæftiget dig med forskellige risikovurderinger og skrevet ansøgninger i forbindelse med tilskudsprojekter.

Som person har du en indædt vilje til at ville lykkes, og med en pragmatisk tilgang er dit fokus på muligheder frem for begrænsninger. Du er team orienteret og nysgerrig på andre mennesker, ligesom du er involverende og inddragende i relation til samarbejdspartnere. Dine kolleger oplever dig som en person, der kan bevæge sig mellem kortsigtede og langsigtede mål med en balanceret energi mellem her og nu samt langvarige opgaver. Du ser dig selv som en flittig, velorganiseret og struktureret person, der træffer gennemarbejdede beslutninger og evner at tænke ud af boksen.

Bliv verdensmester inden for dit speciale

Du bliver en del af en markedsledende virksomhed, hvor du bliver verdensmester inden for dit speciale. Du bliver ligeledes et aktiv i en transformation mellem gammel og ny virksomhed, hvor du er klar til at give et ekstra ryk i starten for at få ting til at ske.

Alt i alt bliver du udførende i en ”tænketank” funktion. Ser du dig selv i en karrieremæssig rolle som seniorekspert, så er denne funktion skræddersyet til dig. Du kommer til at indgå i mere tværfaglige operationer og samarbejde med andre, som kan noget andet. Du skal have lyst til at stå på egne ben og få en væsentlig rolle. Endelig får du mulighed for at tage tingene fra universitetsverdenen og ud i den virkelige verden, hvorfra du ser, dit universitetsarbejde bliver bragt i anvendelse

Ansøgning og spørgsmål

Comentor håndterer rekrutteringsprocessen på vegne af Vestas aircoil, og du skal derfor sende din ansøgning via www.comentor.dk snarest muligt.

Har du spørgsmål til positionen, er du også velkommen til at kontakte direktør på opgaven Jakob Møller Hansen +45 28 99 84 30 eller Research konsulent Michelle Kjær Hæstrup +45 28 99 84 02 fra Comentor.

Spørgsmål til jobbet?

Har du behov for at vide mere om jobbet forud for din ansøgning, er du altid mere end velkommen til at kontakte den ansvarlige Headhunter eller Researcher på opgaven. 

Et rekrutteringsforløb hos Comentor er en tillidssag
Vi bestræber os på et grundigt, fortroligt og transparent forløb. Det kan du læse mere om ved at klikke her.

Jakob Møller Hansen
CEO & Founder

+45 28 99 84 30
jmh@comentor.dk

Ansøgningsfrist:

Snarest muligt

Virksomhed:

Vestas aircoil

Sted:

Lem,Danmark

Del opslaget

Relaterede stillinger

IT Manager

Hjørring, Danmark Læs mere

Bogholder

Aalborg, Danmark Læs mere

Relaterede stillinger

IT Manager

Hjørring, Danmark Læs mere

Bogholder

Aalborg, Danmark Læs mere

Her finder du et udpluk af vores øvrige ledige stillinger

Bliv en del af Comentor Forum

· Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.

· Modtag nyt fra hjørnekontoret v/CEO Jakob Møller Hansen.

· Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk

Menu

R&D Vibration Engineer

Questions about the job?

If you need to know more about the job prior to your application, you are always more than welcome to contact the responsible Headhunter or Researcher on the task.

A recruitment process at Comentor is a matter of trust
We strive for a thorough, confidential and transparent process. You can read more about this by clicking here.

Jakob Møller Hansen
CEO & Founder

+45 28 99 84 30
jmh@comentor.dk

Application deadline:

Company

Vestas aircoil

Location

Lem,Danmark

Share the post

Related vacancies

IT Manager

Hjørring, Danmark Læs mere

Bogholder

Aalborg, Danmark Læs mere

Related vacancies

IT Manager

Hjørring, Danmark Læs mere

Bogholder

Aalborg, Danmark Læs mere

Here you will find a selection of our other vacancies

Become a member of the Comentor Forum

· Expand your perspective on management and recruitment.

· Receive news from the corner office by CEO Jakob Møller Hansen.

· Be among the first to be invited to events and relevant networks

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.