Teamudviklingsforløb

Comentor har massiv erfaring i at arbejde med udvikling af såvel nye som fasttømrede organisationer, hvor der er et ønske om at styrke effekten af den indsats, den enkelte leverer, og derigennem højne resultater og arbejdsglæde, så det mærkes i yderste led.

Vi er jeres instrument og faciliterer en proces hvor vi blandt andet hjælper jer med at drøfte resultatet I ønsker at opnå, bliver klogere på jeres relationer og definerer et sæt spilleregler alle kan blive enige om at implementere.

resultater

  • Hvad ønsker I at opnå på vegne af teamet?
  • Hvilke fælles mål findes, hvilke vil I arbejde henimod, hvad er i grunden vigtigst og hvor er barriererne
  • Hvad og hvordan vil I kommunikere til den øvrige organisation
  • Hvordan vil I sikre et fælles ansvar.

relationer

  • Vi skaber et fortroligt rum, hvor titler og kompetencer  bringes ud af ligningen, og fokus rettes mod den enkeltes værdier, intentioner, kæpheste og personlige forskelligheder hen imod et fælles ståsted og arbejdsglæde for den samlede gruppe
  • Vi anvender desuden udvalgte testværktøjer for at sikre, at alle får de bedst mulige indsigter i gruppens syn på hinanden, hvormed det bliver lettere at drøfte hinandens forskelligheder og intentioner

spilleregler

  • Hvordan kan I spille hinanden gode?
  • Hvem indtager hvilke teamroller/positioner i teamet; indpisker, mægler, afslutter etc., så I sikrer, at alle har en aktie
  • Hvordan sikres gode arbejdsvilkår på tværs af snitflader?
  • Hvordan sikrer vi en åben og ærlig dialog, der styrker fællesskabet og løfter den enkelte med afsæt i tillid.