Teamudvikling

Teamudvikling

Resultater og relationer definerer arbejdsglæde

Et team er aldrig bedre end det svageste led

Enhver organisation er sammensat af en række forskellige kompetencer og roller, som danner grundlag for et tværorganisatorisk samarbejde omkring opgaveløsning.

Mange virksomheder og organisationer må dog også sande, at der til tider opstår udfordringer i denne opgaveløsning, og oftest fordi samarbejdet bliver udfordret af menneskers forskellige perspektiver og måder at se verden på. Dette kan imødegås af fokus på Teamudvikling.

Tillid er et afgørende parameter
Gensidig tillid er et væsentligt parameter for at lykkes som team, men det kan være et besværligt og også følelsesorienteret parameter at italesætte og ændre på. Vi oplever ofte, at man ikke i nødvendig grad får taget fløjlshandskerne af for at nå ind til problemets kerne. 

Teamudvikling er en væsentlig disciplin. Disciplinen bliver ikke mindre hvis der også er distanceledelse tilført, og fordrer i den grad, at der er fokus på arbejdet med at opbygge tillid til hinanden, hvorfor der kan være behov for støtte fra en ekstern partner.

Hvad gør det svært?
Comentor har trænet i teamudvikling i årevis, og vi kan næsten hver eneste gang stille diagnosen på forhånd, når der er støj på frekvensen:

  • Man har sine egne mål, men ingen fælles
  • Enhver arbejder målrettet henimod egne mål og tager derfor oftest kun ansvar for disse
  • Når der er behov for at rykke sammen, har man ikke trænet situationen i fredstid med et sæt fælles spilleregler, der gør, at man dækker hinandens ryg og vinder, når man går i ”krig.

Det resulterer ofte i, at enhver ud fra de bedste intentioner, passer sit eget i dagligdagen for at sikre, at man når det, man er sat i verden til. Udfordringen er bare, at man ikke altid har helt samme billede af retningen eller måden, hvorpå man skal nå derhen.

Det ender i forkerte prioriteringer, mangelfulde informationer, manglende inddragelse på tværs af snitflader og støj ned igennem organisationen, hvor medarbejderne kigger op og tænker ”ved de overhovedet, hvad de har gang i?”.

Ovenstående scenarie er måske sat lidt på spidsen, men alligevel tæt på den virkelighed, vi ofte møder, og i yderste konsekvens får det følger, der hæmmer virksomhedens vækst, fokus og ikke mindst trivsel og arbejdsglæde.

Det svarer til, at et fodboldhold går på banen uden at være enige om taktik og spillestil. Det vinder man heller ikke ret mange kampe på!

Ekstern støtte kan være en del af en løsning, men hvordan?
Comentor har massiv erfaring i at arbejde med teamudvikling af såvel nye som fasttømrede organisationer, hvor der er et ønske om at styrke effekten af den indsats, den enkelte leverer, og derigennem højne resultater og arbejdsglæde, så det mærkes i yderste led.

Står du i en situation, som kunne være relevant at ventilere, så tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen for en uforpligtende drøftelse og vurdering af om Comentor kan være en del af jeres løsning.