Talentudvikling

Talentudvikling

Når I mener, egen avl er bedst, er talentudvikling det rette valg

Lad talentudvikling danne rammen om at udfolde sig

Når I mener, at egen avl er bedst, og har et stærkt DNA, bør I overveje at igangsætte et talentudviklingsforløb, der retter sig mod at styrke organisationens fundament for yderligere vækst indefra. 

En målrettet udvikling af en talentmasse styrker jeres evne til at fastholde de dygtigste folk, samt oparbejde et stærkt employer brand, når I skal tiltrække nye.

Vi kalder det en rugekasse
Et talentudviklingsforløb egner sig særligt godt til udvikling af lederkompetencer, salgskompetencer og projektledelse. Det retter sig oftest mod et “kuld” af medarbejdere som I vurderer, med den rette støtte og udvikling, kan bidrage til at indfri de forventninger og mål, I har sat på længere sigt.

Fra rugekassen kan I styret og målrettet fylde nye positioner ud, med en talentmasse, der har oparbejdet et fælles sæt af kompetencer samt dannet stærke relationer, som kan være med til at styrke såvel nuværende som kommende positioner. Dernæst bidrager de til styrkelse af jeres DNA, fordi du får kulturbærere og ambassadører i et nyt lag der kan forstærke den eksisterende kultur fremadrettet.

Identificer din rugekasse
Vi gennemfører indledningsvist en udvælgelsesproces, hvor de indgår i en objektiv vurdering og kvalificering på udvalgte parametre og med særligt fokus på den enkeltes præstation såvel personligt som fagligt. Denne vurdering gennemføres ligeledes midtvejs, samt når forløbet er tilendebragt. Der er naturligvis fuld åbenhed om vurderingen, og alle deltagere får 1-1 feedback på deres præstation sammen med nærmeste leder. I arbejdet med en talentmasse bør man forvente, at deltagerne står højt i tindingen og er sultne på at præstere ekstraordinært for at komme i betragtning til videre karriere.

On-the-job mentoring
Ethvert talentudviklingsforløb tager naturligt afsæt i talenternes nuværende niveau, det identificerede potentiale samt jeres mål for forløbet. For at deltagerne kan få optimal støtte i hele perioden, udpeger og træner vi, sammen med jer, et mentorkorps, som vil sikre den daglige udvikling af det enkelte talent on-the-job.

Er du blevet mere nysgerrig på hvordan vi arbejder med talentudvikling og har din organisation potentialet til netop dette, så tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen. Vi tager altid gerne en uforpligtende drøftelse af muligheder.