Situationsbestemt Ledelse

Situationsbestemt Ledelse

Enhver situation kalder på forskellige ledelsesmæssige håndtag

Hvilken lederstil er dit foretrukne valg?

Situationsbestemt ledelse bør være fokus for ledere i deres daglige virke, hvorfor denne disciplin har dannet grundlag for mange lederkurser gennem tiden. Vi har nok alle prøvet at gå i grupperum for at diskutere fiktive problemstillinger, som efterfølgende er blevet præsenteret i plenum. En metode vi finder både kedelig, ineffektive og meget lidt givende.

Når vi træner ledere, erstatter vi grupperummet med Actee’s Gamification platform. Det giver et langt mere dynamisk og relevant træningsmiljø, idet man får konkrete empiriske og teoretiske svar på de ledelsesmæssige valg deltagerne træffer – på godt og ondt… og så er det i øvrigt efter vores overbevisning, en langt sjovere og mere involverende måde at skabe læring på.

Hvad ligger til grund for vores begejstring?
En Mckinsey analyse fra 2014 har kortlagt, at de samme 20 karaktertræk går igen hos de mest succesrige ledere i verden og af disse 20, er der særligt fire træk, der slår kraftigst igennem. 

Disse fire træk kan tilsammen forklare 89% af forskellen mellem den bedst og dårligst præsterende fjerdedel:

  • Problemløsning – hvordan træffer jeg beslutninger
  • Resultatfokus – hvordan skaber jeg fokus i dagligdagen
  • Perspektiv – hvordan navigerer jeg virksomheden ind i en ny fremtid
  • Opbakning/autenticitet

Actee’s virtuelle gamification univers Actee Leadership går direkte i indgreb med tre ud af de fire træk, når du bliver trænet i  at beherske Daniel Goleman´s seks ledelsesstilarter. Det fjerde træk, konkretiseres gennem dialog om governance for god ledelse i din virksomhed.

Vi træner din ledergruppe i at håndtere helt specifikke situationer og dilemmaer, som var de taget ud af deres egen hverdag. Når gruppen har truffet et ledelsesmæssigt valg, får de helt konkret respons på hvorledes organisationen reagerer i spillet. Deltagerne tvinges på den måde til at indgå i dialog, diskussion og erfaringsudveksling både i grupper og i plenum. Vi konkluderer sammen gruppernes læringspunkter, som du efterfølgende kan bringe direkte i anvendelse og have fokus på når virkeligheden rammer.

Hvilken lederstil foretrækker du?
I forbindelse med et lederudviklingsforløb får dine ledere indsigt og forståelse for deres egen foretrukne ledelsesstil. De får feedback på hvordan de bliver oplevet af dig og deres nærmeste lederkolleger, og både du og de får gode råd til, hvordan I kan arbejde mere bevidst og målrettet med at tilpasse ledelsesstile til situationer og menneskene derhjemme.

FORDELENE VED Actee Leadership
Vi tror på effekten af Actee Leaderships gamificaton univers i forbindelse med situationsbestemt ledelse, fordi værktøjet skaber grundlag for indsigt, debat og refleksion. Det giver mulighed for konkret træning af den nye viden, og så giver det en bevidsthed til en ledergruppe om dens styrker og svagheder, som aktivt kan bringes i anvendelse, når I kommer retur til dagligdagen.

Vil du høre mere om situationsbestemt ledelse?
Hos Comentor har vi arbejdet med udvikling og træning af ledere på alle niveauer siden 2002. Vi er strategisk partner til Actee og vores konsulenter er certificeret i brug af værktøjet. Vores erfaring og indsigt gør os i stand til at skræddersy et forløb, der retter sig direkte hen mod at skabe endnu bedre resultater, samt sikre et fælles ledelsessprog og kodeks, som I kan arbejde videre med, når vi slipper jer igen. 

Er du blevet nysgerrig, så tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen for en uforpligtende drøftelse af netop jeres situation, og om hvorvidt Comentor kan være den rigtige partner for jer.