Ledersparring og coaching

Ledersparring og coaching

når du har brug
for en legekammerat

Fra dilemma til løsning gennem ledersparring

Når man har beskæftiget sig med udvikling af top og mellemledere gennem årtier, så er listen af dilemmaer, vi har mødt, næsten uudtømmelig. Hvordan kan et dag-til-dag dilemma for eksempel fylde uendeligt meget og en større strategisk og retningsgivende beslutning, uendeligt lidt? Hvad er det der gør, at dilemmaer får lov til at fylde, og hvordan er balancen? 

Vi er din trusted advisor
I perioder kan man have brug for et fortroligt rum med en god legekammerat, og når du vælger Comentor som din trusted advisor, så stiller vi ikke kun de begavede spørgsmål. Vi forsøger også at give dig de gode råd, der kan være med til at kvalificere dine metoder til at opnå dine mål, hvad enten de måtte være interpersonelle eller i en strategisk kontekst.

Intet er for stort eller småt. Vi er instrumentet, og i fællesskab finder vi frem til mulige løsninger, således at din prioritering og tid i en dagligdag bliver fyldt ud af det, der er vigtigst – for dig og for din virksomhed. 

Undervejs vil du blive præsenteret for hjemmeopgaver, der sikrer refleksion og fremdrift i processen.

Del af lederudviklingsforløb eller individuelt behov
Vi anbefaler altid ledersparring som del af vores lederudviklingsforløb, og vi gennemfører også gerne individuelle forløb, hvor særligt direktører og chefer har brug for en at ventilere dette og hint med.

Mangler du et fortroligt rum, hvor du kan ventilere dine tanker med en, der selv har været i de fleste dilemmaer, så tøv ikke med at kontakte Jakob Møller Hansen for en uforpligtende drøftelse, hvor I vender din udfordring, og hvor du kan vurdere, hvorvidt det er noget, du mener, at vi kan hjælpe dig videre med.