Blog

Forandringsledelse midt i en coronatid

Af Jakob Møller Hansen, CEO & ejer

Nej – ovenstående er ikke titlen på en ny dansk spillefilm, men det vi live oplever på skærmen lige nu. Vi oplever alle et mediebillede, hvor regeringen og fageksperten toner frem tidligt som sent. Enten for at give opdateret information om situationen over for os danskere eller give deres vurdering af situationen ude i verden. Jeg er sikker på, vi alle sætter pris på deres tydelighed, handlekraft og regelmæssigheden, hvorpå de gør det.

Gennem de sidste 10 år har Comentor arbejdet specifikt med at træne ledere i forandringsledelse, som i øvrigt efter vores opfattelse er den klart sværeste ledelsesdisciplin. Træningen tager afsæt i John Kotter og Rick Mauers teorier og afspejler specifikt hvilke håndtag, der skal bringes i anvendelse for at drive et specifikt projekt og forretningsudvikling. Sidst, men ikke mindst, hvordan du som leder håndterer den indbyggede modstand, der er til stede i alle organisationer, og som udtrykkes på forskellig vis.

OG HVAD HAR DET SÅ MED CORONASITUATIONEN AT GØRE, SPØRGER DU MÅSKE DIG SELV?

Det er der 4 årsager til:

1. Vi oplever, alt andet lige, at ”ledelsen” af Danmark aldrig har været mere sammenstemt og enig om retning, handlinger og rammer. Det uanset partifarve og normale særinteresser. Hvis vi nu forestillede os samme situation på arbejdspladsen, så ville man her opleve ”den styrende koalition” som stærk og handlekraftig, og der vil kun i meget begrænset omfang være personer og grupperinger som går i modstandsniveau 3; ”jeg kan ikke lide dig og det, du står for”. Man oplever, at far og mor ikke skændes og er samstemt om prioriter.

2. Forud for implementering af ny tiltag, som skal holde Danmark på ret køl, bliver der kommunikeret stærkt på mange forskellige kommunikative platforme. Det skaber måske forståelse, men i særdeleshed taler det ind til den manglende tryghed vi har, i forhold til hvordan landet, arbejdspladser etc. tager sig ud, når vi engang er på den anden side. Altså man taler direkte ind til modstandsniveau 2; ”jeg bryder mig ikke om det”. Forestil dig, at du gjorde det samme som leder, når du skal til at implementere nye tiltag i din organisation! Bruger du forskellige kommunikative instrumenter, tager du dig tiden til at kommunikere og orkestrere 1t1 eller 1 til mange. Vores oplevelse er, at mange ”blot” kommunikerer kort via mail eller town-hall meetings på månedsbasis – for så fatter organisationen da klart helt simple ting, du ønsker, de skal gøre anderledes i morgen i forhold til i dag…Og nej, det gør de så ikke! Hvorfor vi også i vores træning taler præcist ind til denne del for at minimere modstanden og skærpe eksekveringskraften.

3. Skabe forståelse for hvorfor…det berømte WHY og dermed tale indtil modstandsniveau 1; ”jeg forstår det ikke”. Her oplever vi pt. dagligt forskellige fagpersoner, som hver især genbesøger forskellige dele af samme problemstilling. De belyser og forklarer situationen, hvilket i stor udstrækning får os til at forstå, hvorfor man som central administration opsætter regler, restriktioner og rammer, som på den ene side er lidt småirriterende, og som på den anden side er afgørende vigtigt, at vi efterlever for at komme bedst igennem Corona-krisen. Fremadrettet kan du overveje to ting; nuancerer du din kommunikation tilstrækkeligt for at skabe forståelse for, hvorfor I som ledelse gør som I gør, og kunne du få andre til at udtrykke det, du mener, men måske på en lidt anden måde end vanligt. Mange af jer anvender måske typologi-værktøjer, som blandt andet anvendes til at styrke kommunikationen over for organisationen. Overvej om en anden leder eller person havde lettere ved og bedre forudsætninger for at skabe forståelse for dine synspunkter. Måske er de efterhånden også trætte af din måde at kommunikere på, bare det, at en anden taler, kan hjælpe gevaldigt.

4. Vær klar til at udøve korrigerende handlinger. Lige nu er der skabt fundament for implementering af forskellige initiativer, derom hersker der ingen tvivl. Overfor os og den danske presse er man klar og tydelig omkring, at der vil komme korrigerende handling i takt med indsigt og forståelse for, at situationen bliver anderledes bedre og mere solidt funderet. I den forbindelse er vi sikkert en del, som pt. søger viden på nettet om, hvordan man kan ansøge om støtte til at komme videre i dagligdagen og minimere samt begrænse et eventuelt tab af omsætning og arbejdspladser. Selve implementering kan jo altså ikke starte, førend systemerne er på plads, men der er skabt basis for at sætte i gang. Skiftet fra at skabe forståelse og træde ind i en decideret implementering er bare monstersvært. Ikke blot for Regeringen, men også for ledere og chefer på arbejdspladsen, men jo mere man træder, des stærkere bliver du til den fase.

Jeg håber meget på, at virksomheder – offentlige som private, tager ved lære af Regeringen, styrelser og fagpersoner i relation til den måde, hvorpå de favner og støtter os som land og befolkning i helhed. Når vi igen mødes ”på den anden side”, vil mange af os skulle forholde os til en meget ny situation, om vi vil det heller ej! MEN tager vi ved lære af Regeringens håndtering og mest af alt deres massive evne til at kommunikere initiativer og handlinger og projekterer det over i vores dagligdag, så når vi alle langt. Brug meget mere tid til at forklare og skabe indsigter, hvorfor vi som ledelse agerer og prioriterer, som vi gør. Dermed er jeg sikker på at mange flere projekter og den fremadrettede forretningsudvikling vil ske på et langt bedre grundlag. Sluttelig vil den ledelsesmæssige indsats være helt anderledes og bedre i forhold til at minimere modstand i organisationen mod nye initiativer og beslutninger.

Hos Comentor glæder vi os til at sparre og rådgive jer om denne svære ledelsesmæssige disciplin gennem simulering af jeres virkelighed i rammen af Actees gamification platform.

For de af jer, som har været i indgreb med os tidligere, vil I nikke genkende til det, I måske husker som ÆVLE-BÆVLE fasen. Fasen, som er dedikeret kommunikationen, og som tager meeeeget lang tid. Den som mange ledere springer let og elegant henover. Nu kan I forhåbentlig se, hvad vi mener med det – kommunikation er afgørende for at skabe grundlag for handling og implementering. Alt andet lige så skærper i jeres virksomheds evne til at eksekvere, præcis som vi ser Regeringen gør lige nu – time for time!

God vind derude og take care.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Anekdoter fra en ejerleder

I anledning af Comentors 20 års fødselsdag, satte Jakob sig til tasterne og skrev en fem små anekdoter om de begivenheder, der har været med til at forme ham som ejerleder, leder og i hans bestyrelsesarbejde.  Vi har samlet alle

LÆS MERE

Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.