Blog

Er skjorten ved at blive for kort Mette F?

Af Jakob Møller Hansen, CEO & ejer

For ganske få dage siden kunne ”De Gule Veste” i Frankrig fejre 2-års jubilæum. En bevægelse, som tog sin begyndelse grundet øgede benzinpriser, og som over tid har haft en del andre afsæt. Fælles for alle er, at de, der deltager, gør det, fordi de kæmper for en sag, der er større end partifarve og fløjkrige. Det handler om det enkelte menneskes ret til selv at bestemme. Typisk fransk; at ytre sig aktivt og i fællesskab, når man er utilfreds med det ene eller andet. Det har de gjort lige siden Revolutionen.

Hvor bliver Grevens Fejde af?
Nu har vi så en situation i Danmark, som efter min mening kalder på nogle klare ytringer og aktioner fra os alle. Jeg kan undres over, hvad der gør, at det ikke sker. 5-10 forkølede traktorer er da en begyndelse, men! For snart mange år siden tog dansken også til genmæle, men ikke mange gange siden har vi gjort noget tilsvarende det, vi ser i Frankrig. Er vi blot et ekstremt loyalt og autoritetstro folkefærd?

Udvises der ledelsesmæssig styring, som på ingen måde opleves logisk, så vil der i mange organisationer kunne opstå forskellige former form for autonomi. En autonomi, som på forunderlig vis lige nu ikke hersker rundt omkring i hverken Danmark endsige Region Nordjylland på bagkant af regeringens nedlukning og udtalt manglende logik.

Det handler om overlevelse
Arbejdspladser skal fastholdes og virksomheder skal overleve, hvorfor jeg konstaterer fra de bestyrelseslokaler, jeg bevæger mig i, at der i større eller mindre grad er sat autonome regler op for det fremadrettede virke. Mange ikke helt i tråd med de givne retningslinjer, hvilket er helt naturligt, når noget ikke giver mening. Jeg oplever på ingen måde en bred ”De Gule Veste”-ytringsform, hvor vi i den grad tager bladet fra munden. Det handler om overlevelse, men også i særdeleshed om, at den almene dansker går i rette med de udstukne retningslinjer.

Kan man sammenligne regering og folketing med en virksomhed? – hvis ja hvad så! … når strategien eller de igangsatte initiativer ikke giver mening for en eller flere medarbejdere, så vil mange definere sig i bøjede selvforståelser, som gør, at man får rammen til at passe lidt bedre til én selv.

En regering på slingrekurs
Min oplevelse fra bestyrelseslokalet er, at virksomhederne i videst muligt omfang søger at manøvrere på bedste vis i regelsættet fra myndighederne. Det er samtidig også bydende nødvendigt for fremdrift, at der er mod til at være pragmatisk i sine handlinger for at fastholde et momentum, der sikrer, at kunder får de leverancer, som de har efterspurgt, og medarbejdere kan fastholdes i deres job. Jeg har ualmindeligt svært ved at forstå den slingrekurs, der bliver lagt. Vi sidder i bestyrelserne sammen med ejer og direktion for at finde løsninger i en virkelighed, som på mange måder fordrer en ”new normal”. Vi behøver som folk at danne fælles front og sætte os op imod de helt ind til benet tåbelige beslutninger, som bliver trukket ned over befolkningen. Mon ikke vi alle er ved at være klar til lidt Grevens Fejde eller De Gule Veste i Danmark for at sikre rammevilkår for vores erhvervsliv.

Se også

Andre blogindlæg

Comentor ændrer ejerstruktur

Comentor A/S forstærker og gør samtidig klar til fremtidigt generationsskifte Grundlægger og direktør Jakob Møller Hansen har, gennem to årtier, stået i spidsen for vel nok ét af Jyllands mest toneangivende konsulenthuse, Comentor A/S, som ligger i Aalborg. Siden 2008

LÆS MERE

Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.

Marie Lyhne Kousholt
Koordinator

+45 28 99 84 27
mlk@comentor.dk

Som koordinator har Marie det store overblik over husets kalendere og møder herunder booking og indkaldelse af kandidater.

Hun sørger for at tage godt imod gæster i huset, og det er også Marie, du kommer til at tale med, når du ringer til os.

Marie løser administrative opgaver på tværs af huset og supporterer ift. klargøring af ledelsesudviklingsforløb. Hun er desuden en væsentlig ressource i implementeringen af udviklingstiltag og nye systemer.

Marie har en kandidatuddannelse i Læring og forandringsprocesser.

Tomas Arnesen
Headhunter

+45 28 99 84 02
toa@comentor.dk

Ti år på Comentor-holdet har givet Tomas en stor erfaring og tyngde både som headhunter og indenfor ledelsesudvikling og -sparring.

Med en mastergrad i bagagen fra Aalborg Universitet og Rotterdam School of Management samt ti års ledererfaring fra Norge har Tomas stærke kompetencer inden for både ledelse, rekruttering og organisationsudvikling – på tværs af de skandinaviske lande.

Netop derfor har han også hovedansvar for de opgaver, vi løser på tværs af Skagerrak.