Blog

Er rekrutteringsbranchen gået i stå?

Af Jakob Møller Hansen

Branchen mister i hvert fald marked og omsætning til andre aktører på markedet, og om det skyldes, at vi er selvfede og satte, må guderne vide, men et eller andet stritter!

Udfordringen med at få de rette medarbejdere har efter vores opfattelse aldrig været sværere og mere påkrævet for at sikre Danmarks fortsatte vækst. Det er således lidt pudsigt at konstatere, at rekrutteringsbranchen rent faktisk mister momentum jf. Supanas seneste analyse. Vi oplever en branche, som er konservativ, og som hænger meget fast i ”det plejer vi at gøre”-attituden.

Savner branchen regulering?
Er branchen et akvarium fyldt med guppyer, som siger det samme, kører i de samme biler og er klædt i standarduniformen – habit, blå/hvid skjorte og nypudsede sko. Småhøjtidelige og med skæg og blå briller-attitude? Et billede, som jo er noget karikeret, men ikke desto mindre er den oplevelse, en del mennesker har af branchen både som kunde og kandidat – og der er sandt for dyden mange historier ude i bybilledet om oplevelserne med headhunteren. Det resulterer ofte i, at laveste fællesnævner bliver den leverandør, man vælger, ganske enkelt fordi det er svært at orientere sig i forhold til de mere end 1.300 virksomheder, som på nuværende tidspunkt tegner det meget brogede danske rekrutteringsmarked. Måske branchen skulle begynde at udarbejde metode-, vare- og produktdeklarationer på lige fod med andre brancher?

Hvordan vælger du leverandør?
Supanas brancheanalyse kan for mange være et godt redskab i forhold til overvejelserne om at lægge en opgave uden for huset, da de har ratet omkring 120 rekrutteringsvirksomheder. Det er faktisk ikke så meget anderledes, end når du bestiller bord på en restaurant, bestiller en rejse etc., hvor man ofte læser anmeldelserne inden – Supana giver dig samme mulighed! Der er endda et QA-tegn ved de virksomheder, som spørger alle sine kunder – og ikke kun udvælger nogle af dem. Det er muligt, at alle seks vurderingsparametre ikke er lige relevante for dig, men alligevel, outsourcing af denne karakter er for mange, og med god grund, et tillidsanliggende af de lidt større. Derfor oplever vi, at relevansen af ratingen ikke er uvæsentlig i forhold til at udfordre rekrutteringsfirmaet næste gang, eller måske tage en snak med dem, du anvender lige nu. Det er rent faktisk mange penge, du måske allerede nu investerer, og måske de kunne anvendes endnu bedre?

Det er svært at opnå reelt partnerskab
Indgåelse af et partnerskab er for os i langt højere grad rettet mod et mere langsigtet samarbejde, som rækker længere ud end ”blot” at finde den næste medarbejder. Det er kendetegnet ved sparring og rådgivning omkring personalemæssige og organisatoriske spørgsmål, som er nødvendige at få konkretiseret og besvaret forud for igangsætning af en eventuel ny rekrutteringsopgave. Vi oplever i stigende grad udviklingen fra leverandør til partner hos vores kunder, men er naturligvis meget bevidste om, at vi i mange virksomheders øjne fortsat blot er én leverandør af mange. Det at kunne levere fleksible og tilpassede løsninger til virksomhederne er blevet endnu mere afgørende, hvorfor de ikke længere finder headhunternes end-to-end pakkeløsninger attraktive. Det er derfor glædeligt at konstatere, at Comentor er kåret til kundernes absolutte favorit i Danmark i relation til indgåelse af et partnerskab.

Headhunterhåndværket kalder på talent
At finde den rette medarbejder er et håndværk og for mange et af de lidt sværere, da det jo handler om mennesker – den der mærkelige støbning, som det kan være så svært at afkode, men hvor svært kan det egentlig være? ”Nu har jeg været leder i mange år og ansat en del mennesker i min tid…” er et udsagn, vi bliver mødt med mange gange. Der er for os stor forskel på at have ansat fx 10 medarbejdere om året til at ansætte måske 100. Forskellen er konsulentens særlige evne til at afdække den fuldstændige adfærdsprofil, og det stiller krav til kundskaber og ikke mindst mange års erfaring, hvorfor vi er af den overbevisning, at det at være leder på højt niveau ikke nødvendigvis gør dig til en dygtig håndværker. Kravene til search-ressourcer er stærkt stigende, kalder på særdeles specifikke og stærke kræfter og er for os forskellen på, om opgaverne bliver løst succesfuldt eller ej. At Comentor er rangeret som den rekrutteringsvirksomhed, der er bedst til at finde de mest kvalificerede medarbejdere i Danmark, siger måske noget om vores interne krav til håndværket i hele værdikæden.

Honoraret er en %-sats af årsgagen…sikke noget vrøvl
Branchens prissætning har ikke ændret sig i væsentlig grad de sidste 30-40 år. Mange opgaver prissættes fortsat efter en %-sats af årsgagen, en model vi på ingen måde kan identificere os med. Vi er af den klare opfattelse, at prisen skal afspejle rekrutteringsmetoden og dermed timerne, som anvendes til opløsningen, alt andet virker jo tåbeligt. Det kan i princippet være langt vanskeligere at finde en stærkt specialiseret tekniker i forhold til en adm. direktør, så hvorfor skal lønnen være afgørende for prisen? Vi driver en timeforretning på lige fod med revisorer og advokater, og de arbejder os bekendt ikke med en %-sats for at udarbejde en årsrapport eksempelvis.

Disruption…Tror vi på, det kommer?
Vi tror på, at der er flere som os, der sidder lidt afventende og vurderer, hvorledes headhunterbranchen vil opleve disruption. Vores nysgerrighed retter sig meget mod, hvorledes teknologi og massivt fokus på SOME vil medvirke aktivt til at afdække mulige kandidater og herunder definere og beskrive, hvorledes personers adfærd på de sociale medier kan bringes i spil i relation til at få ”prikket” til de rette kandidater og således også medvirke til, at time to market bliver kortere.

Vi skal tage os sammen
Vi håber meget på, at der, i danske virksomheder, vil blive skelet endnu mere til Supanas brancheanalyser og vurderingssystem, når man skal på markedet efter leverandører inden for bemandingsområdet. Nogle af vores konkurrenter vil givetvis nu sidde og sige, at Comentors udmelding skyldes vores placeringer, men vi ved, vi vil blive jagtet, og placeringerne forpligtiger os til at yde vores maksimale. Så kan vi ad den vej medvirke til at branchen udvikler sig endnu mere positivt på den bekostning, råber vi hurra og hejser flaget. Et er sikkert … vi vil hver dag søge at gøre, hvad vi kan for at levere den bedst mulige kvalitet over for vores kunder og kandidater.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Anekdoter fra en ejerleder

I anledning af Comentors 20 års fødselsdag, satte Jakob sig til tasterne og skrev en fem små anekdoter om de begivenheder, der har været med til at forme ham som ejerleder, leder og i hans bestyrelsesarbejde.  Vi har samlet alle

LÆS MERE

Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.