Blog

Er der sammenhæng mellem High performance team og arbejdsglæde?

Af Jakob Møller Hansen

Det er en enhver leder eller virksomhedsejers drømmescenarie at have et HPT, der er stærkt fokuseret på målet og præsterer optimalt. Tager du afsæt i teorien bag HPT, som defineres ud fra hvor stor grad af effekt teamet yder, samt graden af samarbejde i teamet, så er de styrende elementer, hvor entydige, klare og fælles, målene er for teamet og ligeledes i hvilken udstrækning, man tager fælles ansvar for hinanden.

En simpel ligning
Et andet drømmescenarie i de fleste organisationer er trivsel – herunder arbejdsglæde. Vi ved at medarbejdere præsterer bedre når de er glade for at gå på arbejde. Arbejdsglæde defineres jf. Alexander Kjerulf resultater + relationer = Arbejdsglæde

Resultater er at kunne se tilbage på en arbejdsdag, hvor du har gjort alt, hvad der var dig muligt for at løse dine opgaver, ikke at forveksle med aktionærernes fokus; bundlinjeresultater – det er præcis det, der gør, at du kan sidde derhjemme i øreklapstolen med et godt glas vin og sige til dig selv, at det har været en super dag, hvor du gjorde alt for at lykkes.

Relationer skal ses i en bred kontekst, altså såvel internt med kolleger som eksternt mod kunder og samarbejdspartnere. Har du det rigtig godt med dine kolleger, og har I en god forståelse for hinanden som personer – både privat og arbejdsmæssigt? Har du en oplevelse af, at dine eksterne kontaktpersoner vil dig?

Kan du sige tjek til både Resultater og Relationer? Ja, så kan vi kun sige tillykke, for så har du alt andet lige Arbejdsglæde og dermed minimeret risikoen signifikant for, at du bliver stressramt ifølge Alexander Kjerulf.

Mange har spurgt ind til, hvorledes Comentor kan hjælpe virksomheder og organisationer med at opnå arbejdsglæde, og hver gang er vi mere eller mindre kommet til den konklusion, at arbejdsglæden hænger nøje sammen med, i hvilken grad virksomheden er et HPT. Årsagen er den enkle, at jeg mener, at der i forhold til HPT og arbejdsglæde godt kan sættes lighedstegn imellem resultater og effekt, samt relationer og samarbejde. Holder min antagelse, og har den blot lidt gang på jord, så vil det at udvikle et HPT også i stor udstrækning medføre høj grad af arbejdsglæde.

Nu er der jo nok en del virksomheder og organisationer, som allerede arbejder med trivsel som en tilbagevendende måling, man følger tæt, enten isoleret set som et trivselsindeks eller som en del af APV. Altså bliver trivsel ofte tænkt ind som en konkret måling, hvilket leder mig til at se på, hvorvidt målstyring og eksekveringskraft også kunne have noget med HPT og arbejdsglæde at gøre.

Målstyring og eksekvering
Målstyret adfærd er efterhånden blevet et evigtgyldigt mantra eller endda en floskel for mange konsulenter, og vi er ikke bedre end andre – Comentor bruger det også. Et konkret mål giver jo, i sagens natur, mulighed for at sikre, at den enkelte rent faktisk ved, om man opnår det eller de resultater, som gør, at vi hver især kan sige som Helle Thorning – ”jeg gjorde det sgu”, når vi lander i øreklapstolen med det før omtalte glas vin i hånden. Vores erfaring med eksekvering tager i stor grad afsæt i, at jo bedre involvering og inddragelse i beslutninger des bedre er virksomhedens eksekveringskraft. Involvering og inddragelse viser sig, efter vores erfaring, optimalt og mest naturligt, hvor organisationens relationer er stærke og samarbejdet fungerer godt. Har du som leder gode relationer til dine kolleger, og tør du lægge beslutninger ud, ja så oplever den enkelte givetvis endnu større grad af samarbejde og en tættere relation, og virksomheden eller organisationens eksekveringskraft vil alt andet lige stige væsentligt – commitment er simpelthen bare blevet højere ift. at løbe den ekstra mil.

Nu tænker du nok, hvordan kan jeg så komme til at arbejde endnu bedre med ovenstående, som jo hænger så dejligt og logisk sammen, at det er lige til at få tårer i øjnene af?

Hvad kan du selv gøre?
Forsøg at blive mere konkret på hvilke forventninger du har til den enkelte medarbejder – helt ned på indsatsniveau, således alle kan gå hjem og have en god oplevelse af at have gjort, hvad de kunne. Der er ingen tvivl om, at det at arbejde med målstyring for de fleste ledere er nemmere end at få integreret ansvarsforståelse og -følelse, hvor alle dag ud og dag ind kaster den ene bold og griber efter den anden, eller som løber de ekstra meter, der gør, at andre er mere spilbare. At få indarbejdet ansvarsfølelse er i høj grad et spørgsmål om, hvor stærke relationerne til hinanden som kolleger er, og om du som leder tør.

Alt i alt vil virksomhedens arbejdsglæde blandt medarbejderne stige, og stressniveauet mindskes, hvis du arbejder intenst med at skabe et High Performance Team med fokus på at sikre eksekveringskraften – hvor langt de fleste vil synes, det er hamrende sjovt at gå på arbejde hver dag, og hvor alle tager ansvar for hinandens gøren og laden. Så vi kan kun anbefale dig at gå i gang med at sikre, at de strategiske mål bliver levendegjort for hele virksomheden, og med at udvikle på teamdannelsen i organisationen.

God fornøjelse.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Anekdoter fra en ejerleder

I anledning af Comentors 20 års fødselsdag, satte Jakob sig til tasterne og skrev en fem små anekdoter om de begivenheder, der har været med til at forme ham som ejerleder, leder og i hans bestyrelsesarbejde.  Vi har samlet alle

LÆS MERE

Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.