Blog

Det har vi ikke tid til!

Af Jakob Møller Hansen

Det udsagn møder jeg om end ikke dagligt så ofte hos såvel ledere som medarbejdere i mange danske virksomheder – store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme sig mere tid i dagligdagen, når alle taler om den manglende tid?

Svaret er nok mangeartet og forskelligt fra person til person, men normalen jeg møder er massivt fokus på et hav af driftsmæssige opgaver, som er nødvendige for at sikre kunder det de ønsker, til den definerede deadline, men mon alle opgaver haster og er lige vigtige?

Alle bør kunne finde en time
Hvor ofte stopper du op og giver dig selv tid til at få overblikket, som alle forventer, du har? Jeg mener alle bør kunne finde tid i kalenderen – minimum en time om ugen, hvor vi sikrer, at vi skaber os et overblik. Det er kun et spørgsmål om at prioritere, og vi er jo så underfundigt skruet sammen, at finder vi noget interessant og vigtigt nok, så finder vi altid tiden. Betyder det så, at vi ikke finder overblikket vigtigt nok? Måske –noget tyder i hvert fald på vi ikke har set værdien af det.

Vi snubler i tidsstyring
Vi er mange, som er tidsoptimister og presser os selv og andre unødigt ved ikke at have et realistisk forhold til, hvor lang tid opgaver egentligt tager at udføre, og måske er der en tendens til ”hvor svært kan det være attituden” – og jeg kan sagtens høre mig selv… Ja, tidsstyring er ofte svært og kompliceret, hvorfor prioritering er altafgørende for, at vi når i mål med opgaverne. Hvem har så ansvaret? Det har lederen … NEJ! Både leder som medarbejder har det efter min mening. Vi taler meget om frihed under ansvar, selvledelse og personligt lederskab på alle niveauer, hvorfor er det så, vi ikke gør noget ved det? De fleste af os evner trods alt at få smurt madpakkerne, gå til skole-hjem-samtaler, være træner for U/10 holdet og bestille sommerferie, og vi evner rent faktisk også at finde ned til feriemålet. Så kære arbejdskolleger vi har en FÆLLES opgave foran os, og vi kan alle blive bedre til at hjælpe hinanden med at prioritere.

Sætter du barren for højt?
Nuvel, jeg ser nu også en del manglende evne eller lyst til at delegere. Ledere som mangler lyst til komme ud af egen komfortzone og måske miste lidt kontrol. Når opgaver kun kan udføres på din måde, er det så fordi vi komplicerer tingene? Det spørger jeg tit mig selv om, om vi gør – ikke blot hos os selv i Comentor, men også når jeg møder ledere ude i det ganske land. Jeg har endnu ikke fundet et entydigt svar, men ser ofte, at det er fordi, vi alle ønsker at gøre det så godt som overhovedet muligt og derfor stiler efter 120% løsninger. Mange gange værdioplever kunder og omgivelser dog ikke, at vi gør os den ekstra umage, de kunne rent faktisk godt have nøjes med 80%. Vi hører og ser tit begrebet KISS (keep it simple, stupid) og nikker anerkendende, jo det er bestemt sådan, det bør være, men det er svært for mange af os at efterleve, og så er det lettere selv at bide til bolle eller i bordkanten.

I min pure ungdom fik jeg som konsulent udleveret en artikel omhandlende ”sov 3 timer mindre og få mere ud af din dag”, og som tidligere officer kunne jeg sagtens se meningen med artiklen dengang, også fordi jeg havde hørt om en israelsk specialstyrke, som altid var på 3-timers beredskab. Nu er jeg blevet lidt ældre og, synes jeg selv, lidt mere indsigtsfuld og kan godt se, at det nok ikke er der, løsningen findes. Jeg må jo også erkende, at 6-7 timers søvn er vigtigt for mig selv.

Jeg synes, at vi for vores egen, vores kolleger og virksomhedens skyld bør genoverveje, om vi ikke kan blive bare lidt bedre til at prioritere og delegere opgaver gennem et solidt overblik over periodens opgaver og dermed skabe så gode rammer og vilkår for hinanden som muligt.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Anekdoter fra en ejerleder

I anledning af Comentors 20 års fødselsdag, satte Jakob sig til tasterne og skrev en fem små anekdoter om de begivenheder, der har været med til at forme ham som ejerleder, leder og i hans bestyrelsesarbejde.  Vi har samlet alle

LÆS MERE

Menu

Bliv en del af Comentor

Tilmeld dig
Comentor Forum

– Udvid dit perspektiv på ledelse og rekruttering.
– Modtag nyt fra hjørnekontoret v/ CEO Jakob Møller Hansen. 
– Vær blandt de første, der inviteres til arrangementer og relevante netværk.